Hoe tevreden ben jij over onze dienstverlening?

Tevredenheidsmeting (grote weergave)
Slagen we erin om jullie elke dag een uitstekende dienstverlening aan te bieden? Wat doen we goed? Wat kan beter? En waar moeten we in de toekomst op inzetten? Vul onze tevredenheidsmeting in!

Als lokaal bestuur is het verzekeren van een vlotte dienstverlening aan de inwoners van cruciaal belang. De gemeente wil inwoners, maar ook bezoekers, klantvriendelijk, warm en professioneel onthalen, correct informeren en efficiënt verder helpen of doorverwijzen. Daar wordt elke dag hard op ingezet door de gemeentelijke medewerkers.

Om inzicht te krijgen in hoe de inwoners de gemeentelijke dienstverlening ervaren anno 2021, waar er problemen zitten en of ze de dienstverlening vlot genoeg vinden, wordt er een tevredenheidsmeting georganiseerd. Met de resultaten gaat de gemeente aan de slag om de dienstverlening te optimaliseren en nog meer in lijn te brengen met de behoeften van de inwoners.

Deelname meting

Om uitspraken te kunnen doen die gelden voor de gemiddelde Oostkampenaar wordt er gewerkt met een steekproef. 2.000 inwoners – een doorsnede van de Oostkampse bevolking - krijgen een uitnodiging, die in de eerste week van de paasvakantie in de bus valt. Daarnaast kan elke Oostkampenaar, ouder dan 16 jaar, deelnemen aan de tevredenheidsmeting door:

  • Online: ga naar de vragenlijst
  • Op papier: te verkrijgen in OostCampus, aan het Onthaal of neem contact op om een exemplaar toegestuurd te krijgen (tel 050 819 8 19, info@oostkamp.be).
  • De gegevens worden anoniem verwerkt.

Externe partner

In de Gemeenteraad van december 2020 werd er beslist om toe te treden bij de aankoopcentrale van Cipal DV voor de raamovereenkomst ‘Burgerparticipatie’. De opdracht voor deze tevredenheidsmeting werd toegewezen aan onderzoeks- en adviesbureau Indiville. Dankzij dit raamcontract heeft de gemeente de mogelijkheid om over 2 jaar een controlemeting te organiseren. Zo kan er nagegaan worden of de acties, die aan de conclusies uit de eerste meting worden gekoppeld, bij de inwoners daadwerkelijk hebben geresulteerd in een verhoging van de tevredenheid over de dienstverlening van het lokaal bestuur Oostkamp.

op 01 april 2021
Nieuwsoverzicht
LCP