Oostkamp zet breed in op mondiale solidariteit

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

mondiale hulp (grote weergave)

In de gemeentelijke meerjarenplanning is er jaarlijks €50 000 voor mondiale solidariteit voorzien. 

De gemeente ondersteunt hiermee eerst en vooral kleinschalige lokale projecten in het zuiden waar Oostkampenaren actief bij betrokken zijn. Als deze projecten aan de voorwaarden uit het door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement voldoen, krijgen ze jaarlijks een werkingstoelage van 2 500 euro. In 2020 werden 11 dergelijke initiatieven ondersteund. 

Daarnaast is ook voorzien dat Oostkampenaren die ter plekke gaan om aan een project mee te werken een toelage van 150 euro voor dit project kunnen aanvragen. In 2020 werden er – door de omstandigheden – maar twee dergelijke aanvragen ingediend.

Daarnaast wordt het beschikbare budget ook gebruikt om tijdens het jaar in te gaan op vragen naar noodhulp bij humanitaire crises. Hiervoor wordt telkens een dossier voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2020 werd op die manier 3.500 euro toegekend voor noodhulp.

Omdat we natuurlijk moeilijk op voorhand kunnen inschatten hoeveel kleinschalige ‘Oostkampse’ projecten een subsidieaanvraag zullen indienen, hoeveel Oostkampenaren ter plekke de handen uit de mouwen zullen steken en hoeveel noodhulp er in de loop van het jaar zal toegekend worden, is er voorzien in een sluitstuk.  De resterende middelen van het budget voor mondiale solidariteit worden in het volgende jaar toegekend aan organisaties die zich inzetten voor een structurele aanpak van de mondiale problematiek. Er wordt hiervoor een dossier aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voor 2020 bedraagt dit resterend budget 18 700 euro. Op de gemeenteraad van 18 maart werd beslist dit aan twee organisaties toe te kennen. Gemeente Oostkamp steunt 11.11.11. met een toelage van 13.700 euro en het consortium 12-12 met een toelage van 5.000 euro. Beide organisaties zijn koepelorganisaties die samen met hun partners werken om mondiale doelen te bereiken. Oostkamp kiest voor 11.11.11 omwille van haar campagne tegen ongelijkheid over de hele wereld.  Het Consortium 12-12 stelt de ingezamelde middelen ter beschikking aan haar partners voor het organiseren van noodhulp bij grote humanitaire rampen.

Door actief en bewust in te zetten op drie sporen (lokale organisaties met een Oostkampse link, noodhulp én ondersteuning van organisaties die inzetten op de structurele aanpak) coveren we met de middelen die Gemeente Oostkamp voor mondiale solidariteit reserveert een breed spectrum.

op 22 maart 2021
Nieuwsoverzicht
LCP