Ruddervoorde | Leegtestraat | verkeersveiligheid aan school nog verbeteren

Zicht op Leegtestraat vanuit Torhoutsestraat (grote weergave)
Met het project Veilige Schoolomgevingen werd in overleg met de school een parkeerverbod ingevoerd ter hoogte van de school van 8 tot 9 uur. Om de doorstroming, maar vooral de verkeersveiligheid nog meer te verbeteren, wordt op vraag van de school het parkeerverbod uitgebreid van 8 tot 16.30 uur.

Met het project Veilige Schoolomgevingen, dat de gemeente in 2019 en 2020 samen met alle scholen heeft uitgewerkt, werden aan elke school maatregelen genomen om er de verkeersveiligheid te verhogen. Zo werd in overleg met VBS De Kiem parkeerverbod ingevoerd in de Leegtestraat ter hoogte van de school op weekdagen tussen 8 en 9 uur. Dit parkeerverbod zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Na evaluatie van deze maatregel is gebleken dat ook over de middag en vooral ’s avonds als de school gedaan is er zich problemen voordoen. De veelvuldige manoeuvreer- en parkeerbewegingen in de Leegtestraat komen de verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving niet ten goede. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Gemeenteraad het verkeersreglement goedgekeurd om het parkeerverbod uit te breiden van maandag tot vrijdag van 8 tot 16.30 uur.

Daarnaast is tijdens de evaluatie gebleken dat het in- en uitrijden van de Torhoutsestraat ook veiliger zou moeten kunnen. Een volle witte aslijn ter hoogte van de aansluiting met de Torhoutsestraat zal hieraan een oplossing bieden omdat dan niet meer van het rijvak afgeweken kan worden. Deze lijn beklemtoont bovendien het parkeerverbod.

Het uitgebreide parkeerverbod is van toepassing van zodra de verkeersborden aangepast zijn. De volle witte aslijn zal door een externe firma aangebracht worden, samen met andere belijningswerken.

op 19 maart 2021
Nieuwsoverzicht
LCP