Trajectcontrole Hogestraat-Kwagatstraat | Flankerende maatregelen goedgekeurd

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

zicht op de trajectcontrole en de straten die geknipt worden (grote weergave)
Om de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit op de as Hogestraat-Kwagatstraat te verbeteren, komt er op die as een trajectcontrole. Dergelijke maatregel kan pas het beoogde doel bereiken als er geen vluchtwegen zijn. Daarom worden er in drie straten in de buurt maatregelen genomen.

De Canadastraat, de Westmolenstraat tussen de Hogestraat en de Torhoutsestraat en het kort stukje Hazelbeekstraat tussen de Hogestraat en de Westmolenstraat (zie afbeelding) worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De Gemeenteraad heeft hiervoor gisteren de goedkeuring gegeven.

Aangezien de Hogestraat-Kwagatstraat een belangrijke en noodzakelijke doorgangsweg is en we de verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker en het leefcomfort van de buurt willen verhogen, is in het najaar van 2020 in samenspraak met de bewoners gekozen voor een trajectcontrole. Een dergelijke maatregel kan pas het beoogde snelheidsremmende doel bereiken, als er geen vluchtwegen zijn. Daarom worden 3 straten geknipt:

  • De Canadastraat zal afgesloten worden door een tractorsluis. Dit houdt in dat enkel landbouwverkeer, (brom-)fietsers en wandelaars kunnen passeren. De Gemeenteraad heeft op 18/3 de invoering van een tractorsluis goedgekeurd.
  • De Westmolenstraat tussen de Hogestraat en de Torhoutsestraat en het korte stukje Hazelbeekstraat tussen de Hogestraat en de Westmolenstraat zouden afgesloten worden door paaltjes. Enkel (brom-)fietsers en wandelaars zullen kunnen passeren.

Na ingebruikname van de trajectcontrole, voorzien in april-mei 2021, zullen we de situatie in de Bergenstraat en in de Hazelbeekstraat richting Baliebrugge opvolgen en evalueren.

op 19 maart 2021
Nieuwsoverzicht
LCP