Gemeente geeft financiële ondersteuning aan sportclubs voor de uitbouw van hun werking

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

13_sport (grote weergave)
Op de Gemeenteraad van 18 maart werd het toekennen van een renteloze lening aan TC Orscamp voor het aanleggen van 4 padelvelden en van een renteloze lening en een kapitaalstoelage aan KSV Oostkamp voor het oprichten van een nieuwe tribune met kleedkamers goedgekeurd.

Zowel TC Orscamp als KSV Oostkamp zijn vragende partij om hun aanbod en voorzieningen op hun bestaande terreinen in het domein De Valkaart uit te breiden naar hun leden en om de toevloed van nieuwe leden op een passende manier te kunnen ontvangen.

De gemeente wil er graag voor zorgen dat verenigingen hun werking ten dienste van de gemeenschap kunnen uitbouwen. Dit onder meer door locaties, expertise, financiële middelen,... te voorzien.

KSV Oostkamp is met meer dan 400 actieve, spelende leden een zeer bloeiende sportvereniging die in de toekomst blijvend zijn maatschappelijke rol wenst op te nemen om zoveel mogelijk speelgelegenheid aan de jonge en iets minder jonge spelers te garanderen. Daarnaast is er ook de succesvolle A-ploeg die in 3de amateurklasse speelt.

De Koninklijke Nationale Voetbalbond (KNVB) heeft een aantal eisen op het vlak van tribune waaraan KSV Oostkamp momenteel niet voldoet. Zo moet KSV Oostkamp over een nieuwe tribune beschikken. KSV Oostkamp wil van de gelegenheid gebruik maken om onder de nieuwe tribune voldoende kleedruimtes, verzorgingsruimte,… te voorzien om de spelers en bezoekende ploegen op een passende manier te kunnen ontvangen.

KSV Oostkamp kan dit niet helemaal zelf financieren. De gemeente is bereid om enerzijds een investeringstoelage van 500.000 euro voor het oprichten van de kleedkamers toe te kennen en daarnaast een renteloze lening van 300.000 euro, terug te betalen over een termijn van 20 jaar, toe te kennen.

Daarnaast wenst TC Orscamp in te spelen op de steeds populairder wordende padelsport en wenst 2 oudere tennisterreinen om te vormen tot 4 padelvelden. De tennisvereniging kan dit gezien de eerder gedane investeringen in de tennishal en de moeilijke periode wegens de corona-pandemie op heden niet zelf financieren. De gemeente is dan ook bereid om een renteloze lening van 200.000 euro, die op tien jaar terugbetaald zal worden, toe te staan aan TC Orscamp. Op die manier realiseert de gemeente een interessant nieuw sportaanbod op de gemeente die door TC Orscamp wordt opgenomen. Een duidelijke win-win situatie.

Jan de Keyser, burgemeester : “ Hierbij toont de gemeente belangrijke engagementen aan TC Orscamp en KSV Oostkamp. Het gemeentebestuur is er zich bewust van dat beide verenigingen een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijke leven op de gemeente en op die manier een wezenlijke ondersteuning aan het realiseren van de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 leveren.”

op 19 maart 2021
Nieuwsoverzicht
LCP