Sociale hub in de Stationsstraat krijgt concreter vorm: de OCMW-raad keurt dossier goed voor aanstelling aannemer

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

sociale kruidenier (grote weergave)

Het OCMW heeft in 2020 het pand van het voormalige zetelbedrijf Sedia in de Stationsstraat aangekocht. Dit ruime pand biedt de kans om meteen meerdere sociale doelstellingen uit het meerjarenplan van gemeente en OCMW te realiseren: sociale kruidenier, ontmoetingsruimte en extra doorgangswoningen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Het aanbestedingsdossier voor het aanstellen van een aannemer werd op 18 maart goedgekeurd door de OCMW-raad.

Een van de doelstellingen in het meerjarenplan  is de opstart van een sociale kruidenier ter vervanging van de huidige voedselbank. Op vandaag kunnen mensen die het minder breed hebben, tweemaandelijks een standaardpakket voedingsmiddelen afhalen. Die werking is niet meer van deze tijd. Het is de bedoeling dat de klanten  tijdens de openingsuren van de sociale kruidenier kunnen langskomen wanneer het hen uitkomt , en ook meer zelf kunnen bepalen welke voedingsmiddelen ze willen. Door deze manier van werken kunnen  we ook meer verse, gezonde voeding in het aanbod opnemen. Het frequentere contact zorgt ook voor meer kansen tot interactie, ondersteuning en netwerking. Sinds de coronacrisis is de werking van de huidige voedselbank trouwens al uitgebreid met verse groenten, dankzij een vlotte samenwerking met het Kruimelcafé, en dit tot grote tevredenheid van de klanten.

Er komt ook een ontmoetingsruimte met een keuken en bar, waar mensen in een aangename omgeving kunnen verblijven en elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. In en rond deze ontmoetingsruimte zullen ook andere initiatieven een plek vinden. Het gaat om kleinschalige sociale en duurzame initiatieven van tijdelijke of permanente aard, zoals: repaircafés, groepsgesprekken rond specifieke thema’s, goedkope en vooral gezonde warme maaltijden voor de doelgroep, taalinitiaties voor anderstalige nieuwkomers, uitvalsbasis voor buddywerkingen…

Deze locatie biedt ook de mogelijkheid om nog een andere actie uit het meerjarenplan op te nemen. Er is steeds meer nood aan doorgangswoningen. Het huidig aanbod is vooral gericht op gezinnen. De vaststelling is echter dat er steeds meer nood is aan doorgangswoningen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. De bovenverdieping van het pand in de Stationsstraat biedt de mogelijkheid om enkele studio’s in te richten als doorgangswoning. Concreet gaat het om 5 noodwoningen. Voor dit project kan het lokaal bestuur Oostkamp ook rekenen op 230.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid. Dankzij deze subsidie is er meer budgettaire ruimte om dit  project op een kwaliteitsvolle en hedendaagse manier in te vullen.

De werking van deze sociale hub is erg complementair aan de werking van Welzijnsschakels zoals ’t Gezelletje. Dit zowel op vlak van doelgroep, beoogde openingstijden als activiteiten. Beide initiatieven zullen elkaar dan ook mooi aanvullen én versterken.

Als de werken voorspoedig mag verlopen, is de opening voorzien voor het najaar van 2022.

op 19 maart 2021
Nieuwsoverzicht
LCP