Oostkamp | Waterstraat fietsveiliger maken | van tijdelijke maatregel naar definitief verkeersreglement

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

zicht op tractorsluis Waterstraat (grote weergave)
Om de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars in de Waterstraat te verhogen, werd in juni 2020 een tractorsluis geplaatst. Na evaluatie van deze proefopstelling heeft de Gemeenteraad goedkeuring gegeven om de maatregel definitief te maken.

In september 2020 kreeg iedereen de kans zijn mening en/of aandachtspunten te geven. Daarnaast werden ook nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de bevraging en de tellingen heeft de Gemeenteraad op 18 maart de goedkeuring gegeven om deze tijdelijke maatregel definitief te maken. 

De evaluatie gebeurde op basis van verkeerstellingen en op basis van een bevraging van de bewoners en weggebruikers.

1. Verkeerstellingen

Er werden twee tellingen georganiseerd: de eerste in september 2019, vóór de proefopstelling, en de tweede na de invoering ervan, in september 2020. Zo konden we de effecten in kaart brengen. Resultaat: de verkeersdruk in de wijk Nieuwenhove is afgenomen. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en leefbaarheid in die omgeving. In de Scharestraat is de verkeersdruk vergelijkbaar met de eerste tellingen en op de as Papenvijversstraat/Kampveldstraat is die iets toegenomen; slechts weinig extra weggebruikers gebruiken die as in plaats van de Waterstraat. De cijfers bevestigen wel dat de as Papenvijversstraat/Kampveldstraat druk gebruikt wordt, zeker in de spitsperiodes. Eens de definitieve verkeersregeling in de Waterstraat een feit is, willen we daarom werk maken van een plan van aanpak om de verkeersveiligheid in de Papenvijversstraat te optimaliseren.

2. Bevraging

Met het formulier op de website en in De Merel van oktober 2020 konden zowel omwonenden als weggebruikers hun bevindingen indienen. We ontvingen 371 formulieren: 71% van de mensen gaf aan voorstander te zijn van de tractorsluis, 4% gaf een neutrale reactie en 25% wilde de Waterstraat terug open voor autoverkeer, vooral omwille van het omrijden.

Beslissing

Op basis van de verkeerstellingen en het overtuigende aandeel positieve reacties heeft de Gemeenteraad de goedkeuring gegeven om deze tijdelijke maatregel te behouden. Zo wordt volop de kaart getrokken van een fiets- en wandelveilige Waterstraat.

Extra maatregelen om zichtbaarheid te verhogen

De suggesties die we via het enquêteformulier ontvingen, gingen voornamelijk over signalisatie en zichtbaarheid. De signalisatie hebben we tijdens de proefperiode al wat bijgestuurd. Na goedkeuring door de Gemeenteraad zullen we de zichtbaarheid nog verbeteren. We voorzien verlichting die de ligging van de tractorsluis duidelijk en vanop een afstand beklemtoont voor de weggebruiker, en die tegelijkertijd in harmonie is met de natuurrijke omgeving. Zo opteren we met oog op vleermuisvriendelijkheid voor aangepaste lagere palen.

op 19 maart 2021
Nieuwsoverzicht
LCP