Enquête van het Belgische statistiekbureau naar inkomens en levensomstandigheden

Enquête (grote weergave)

In de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête naar inkomens en levensomstandigheden, ook bij een aantal geselecteerde huishoudens uit Oostkamp.

Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandìgheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert dit op Europees niveau via Eurostat.

De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur hen zal contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het telefonische interview kan worden afgenomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd.
Deze enquête heeft als voornaamste doelstelling indicatoren te bekomen om het sociale beleid mee te
helpen evalueren en plannen.

Ben jij bij de geselecteerde huishoudens? Alvast bedankt voor je medewerking!

Meer info: callcenter van de FOD Economie: tel 0800 120 33 of silc@economie.fgov.be

op 24 februari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP