Preventieve sluiting VBS De Kiem Ruddervoorde

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)

Zeer recente testresultaten bevestigen dat vandaag nog steeds een actieve aanwezigheid van besmettingen binnen de leerlingen van de school en hun naaste omgeving te constateren is. Deze ochtend was er overleg met burgemeester Jan de Keyser, het agentschap voor zorg en gezondheid, de arts uit de zorgraad en met de directie van de school waarbij beslist is om de school maandag NIET op te starten.

Vooraleer de school terug te openen moeten we eerst een duidelijk overzicht krijgen van het aantal besmette leerlingen en leerkrachten zodat we weten onder welke voorwaarden we de school weer kunnen openen.

Aanstaande maandagmiddag 22 februari worden alle leerlingen en personeelsleden getest in Ridefort, Sportstraat 2 te Ruddervoorde. Dit zal gebeuren met tijdsloten zodat het op een veilige manier gebeurt. De resultaten van de testen zullen vanaf dinsdagavond bekend zijn.

In afwachting van de testresultaten is er een preventieve sluiting van de school van maandag 22 februari tot en met woensdag  24 februari. De school organiseert afstandsonderwijs. 

Op woensdagochtend is er opnieuw overleg om te beslissen onder welke voorwaarden we de school weer mogen openen.

Het is ten stelligste afgeraden om kinderen met elkaar in contact te laten komen.  Daarom wordt er geen noodopvang voorzien. We vragen ook voorzichtigheid als je kind is aangesloten bij een sport- of jeugdbeweging.  Je laat je kind best deze week nog niet gaan. We moeten het welzijn van alle gezinnen voorop zetten.

Jan de Keyser, burgemeester : “De huidige testresultaten laten niet toe om de school terug te openen. Dat brengt nogal wat praktische problemen bij ouders en leerkrachten teweeg. Eenieder in het overleg was zich daar terdege van bewust. Maar  we moeten de kaart van de volksgezondheid trekken en de bovengemiddelde graad van besmettingen bij de leerlingen sturen ons in de richting van testen. Zo krijgen we helderheid in de besmettingen en kunnen we gepast schakelen. Wij geloven erin dat het allemaal weer goed komt en dat we er ons SAMEN zullen doorslaan! “

op 20 februari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP