Aangepaste FAQ bij politiebesluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen: ivm wielerwedstrijden - 31 maart 2021

Over aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden op grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, in de strijd tegen het corona-virus.

In overeenstemming met artikel 15,§ 6 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 is publiek niet toegelaten aan de aankomst- en vertrekzones, alsook langsheen de volledige parcoursen tijdens de doortocht van de wielerwedstrijden die plaatsvinden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Dit artikel is niet van toepassing op:

  • de sporters (deelnemers)
  • de technische omkadering van de deelnemers van de wielerwedstrijd
  • de organisatiemedewerkers van de wedstrijd.

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht langsheen het volledige parcours van de wielerwedstrijd op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, en dit telkens vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht (op basis van het snelste schema zoals voorzien op het uurrooster van de organisator) van de wedstrijd. Deze mondneusmaskerplicht geldt zowel voor de organisatiemedewerkers, de technische omkadering van de deelnemers als de sporters (deelnemers) tot het moment dat zij zich naar de startplaats van de wedstrijd begeven en bij de interviews en tijdens de podiumceremonie.

Het mondneusmasker mag, in toepassing van artikel 2,§1, alleen voor de strikt noodzakelijke tijd worden afgezet, met name voor de duur om te drinken en te eten, om te roken/vapen, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden.

Het organiseren van randactiviteiten of andere bijkomende commerciële activiteiten is verboden langsheen het volledige parcours van de wielerwedstrijd op het grondgebied van West-Vlaanderen.

Het is verboden om een 'particuliere' drone te laten stijgen, landen of vliegen in een perimeter van 500 meter langs weerszijden van het parcours van de wielerwedstrijd op het grondgebied van West-Vlaanderen vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht (op basis van het snelste schema zoals voorzien op het uurrooster van de organisator).

Dit politiebesluit treedt in werking vanaf 18 februari 2021. De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot 5 april 2021.

Lees alle maatregelen na in het besluit (zie downloads).

op 31 maart 2021
Nieuwsoverzicht
LCP