Structureel onderhoud Larestraat, Vliegweg, Nieuwburgstraat en Edestraat

Overzicht van de werken  (grote weergave)
Om dit structureel onderhoud te kunnen uitvoeren, wordt op 25 februari 2021 aan de Gemeenteraad gevraagd om het bestek, opgemaakt door studiebureau Lobelle, goed te keuren. Daarna wordt de aanbestedingsprocedure opgestart om een aannemer te kunnen aanstellen.

Dit zijn de werken die gepland zijn:

  • Larestraat en deel van de Vliegweg: affrezen bestaande wegdek asfalt en aanleg nieuwe asfaltlaag

  • Nieuwburgstraat: uitbreken bestaande wegdek beton en aanleg nieuwe rijweg in asfalt

  • Zijweg Nieuwburgstraat: uitbreken bestaande wegdek asfalt en aanleg nieuwe rijweg in asfalt

  • Edestraat: vernieuwen wegdek in beton

  • Einde Edestraat: uitbreken wegverharding beton en aanleg waterdoorlatend grind gazon

  • Vliegweg – bocht aan Fribona: plaatselijke renovatie slechte stukken rijweg in asfalt

  • Vernieuwen van een duiker in de Nieuwburgstraat en in de Larestraat

  • De bomen langs de weg zijn een belangrijk aandachtspunt in dit dossier. Zowel in de aanloop naar als tijdens de uitvoering van de werken wordt de nodige aandacht aan de bomen besteed. 

Investering

De kostprijs van de werken is geraamd op 710.000 euro, inclusief btw.

Communicatie met de buurt

De betrokken bewoners en bedrijven kregen een brief in de bus. Eens de aannemer gekend is, nemen we opnieuw contact met hen op om toelichting te geven over de timing van de werken en over de bereikbaarheid van de woningen/bedrijven.

Heb je vragen hierover?

De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

op 17 februari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP