Kleedkamers voetbalploeg Hertsberge in gebruik genomen na renovatie

Kleedkamers Hertsberge (grote weergave)

Aangezien de kleedkamers van voetbalclub Hertsberge zijn in slechte staat waren, heeft de gemeente beslist om een grondige renovatie te laten uitvoeren. Die werken zijn nu afgerond en voetbalclub kan sinds begin dit jaar gebruik maken van de nieuwe kleedkamers. Bij de renovatie werd rekening gehouden met duurzaamheid i.v.m. isolatie en gekozen installaties.

Er werd een conditiemeting uitgevoerd van de bestaande kleedkamers en een kostenraming opgemaakt. De kosten voor nieuwe kleedkamers worden geraamd op 450.000 euro excl. btw. De kosten voor renovatie van de bestaande kleedkamers werden ingeschat op 200.000 euro excl. btw.

Het College van Burgemeester en Schepenen koos ervoor om grondig te renoveren en daarbij volgende werken uit te voeren:

  • Behandeling tegen opstijgend vocht
  • Nieuwe stookinstallatie
  • Aangepaste verwarming
  • Nieuwe douches
  • Betere isolatie van het gebouw voorzien
  • Zorgen voor goede ventilatie van de kleedkamers

Bij de renovatie werden de bestaande problemen aangepakt en trok de gemeente ook de kaart van duurzaamheid. Zo is er gekozen voor materialen (bijvoorbeeld bij de isolatie) en technieken die bijdragen aan een duurzaam beheer. Dit is een engagement dat de gemeente nam bij de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarbij ze belooft om te werken aan 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020.

Sinds begin dit jaar zijn de renovatiewerken afgerond en kunnen de sporters opnieuw gebruik maken van de vernieuwde accommodatie. De totale kostprijs van deze renovatie bedraagt 250.000 euro. De gemeente ontving hiervoor 17.467 euro subsidie van de Vlaamse Overheid via de campagne ‘Overal stroomversnellers’.

op 16 februari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP