Gemeente Oostkamp werkt samen met vzw Tuinhier voor beheer van de nieuwe volkstuintjes op de Legendalesite

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

volkstuin (grote weergave)

In het kader van het Legendaleproject, hebben de Vlaamse Landmaatschappij en gemeente Oostkamp naast een speelzone en een hondenlosloopweide ook werk gemaakt van de aanleg van een volkstuinpark. In deze nieuwe zone is plaats voor een 40-tal tuintjes die door inwoners van Oostkamp gehuurd kunnen worden. Het beheer van de volkstuintjes zal gebeuren door Tuinhier Groot-Oostkamp.

In het najaar van 2018 heeft gemeente Oostkamp bij de Vlaamse Overheid een aanvraag ingediend voor subsidies voor een volkstuinproject. Gemeente Oostkamp ontvangt het maximumbedrag van 15.000 euro voor de inrichting van deze zone.

De vzw Tuinhier wordt aan de Gemeenteraad voorgesteld als partij om de praktische organisatie van de volkstuintjes op zich te nemen. Zij organiseren de verhuur en zien toe op de naleving van de afspraken. Ze helpen ook zorgen voor een goede afstemming met de buurtbewoners en voor een positieve uitstraling naar de inwoners van Oostkamp. De paden en omgeving rond de volkstuintjes worden door de gemeentelijke groendienst onderhouden.

De tuintjes zullen een oppervlakte hebben tussen de 50 en 110 m² en afhankelijk van die grootte tussen 40 en 50 euro per jaar kosten aan huurgeld. Om een volkstuintje te kunnen huren, moet je inwoner zijn van gemeente Oostkamp. Op een aantal percelen wordt een demotuin ingericht, waar lokale verenigingen demonstraties kunnen geven of voorbeeldaanplantingen kunnen voorstellen.

Er zal voor de gebruikers een gemeenschappelijke opbergruimte voor materiaal beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er ook 4 waterputten met handpomp voorzien waar gebruikers water kunnen halen voor hun perceel. Tuinhier vzw plant ook om gemeenschappelijke composteerplaats in te richten op het terrein.

Wie zo’n volkstuintje huurt, mag daarop groenten, kruiden of klein fruit kweken. Bij het kweekproces wordt er gestreefd naar duurzaam beheer en mag men geen chemische onkruidverdelgers of bestrijdingsmiddelen gebruiken. Er zijn reeds een aantal kandidaat-huurders gekend die door Tuinhier gecontacteerd zullen worden i.v.m. de huurovereenkomst. Een overeenkomst wordt opgesteld per jaar, maar wordt stilzwijgend verlengd. Inwoners van Oostkamp die interesse hebben, kunnen hun aanvraag doen via het e-loket op de website oostkamp.be

Jan de Keyser, burgemeester: “Volkstuintjes vormen een oplossing voor inwoners die thuis niet over een tuin beschikken. Men kan op die manier toch genieten van zelfgekweekte groenten of fruit. Maar ook het aspect van sociaal contact mag bij een dergelijk project niet over het hoofd gezien worden. De eigenaars ontmoeten elkaar en worden als het ware buren. Op die manier versterkt het project ook de sociale cohesie binnen de gemeente. Daarnaast is er ook een educatief en duurzaam luik aan dit project aangezien verenigingen van de demotuintjes gebruik kunnen maken om technieken aan te leren aan andere tuinliefhebbers of aan scholen. Het project vormt dus op meerdere vlakken een meerwaarde voor Oostkamp. We zijn tevreden dat Tuinhier vzw mee de schouders wil zetten onder dit mooi project. Zij hebben niet alleen kennis en expertise, maar vooral passie voor de tuin.

op 22 januari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP