Bevolkingscijfers 2020

Info (grote weergave)
Het bevolkingsaantal van Oostkamp is in 2020 opnieuw gestegen: met 63 inwoners erbij zijn we nu in totaal met 23.861 inwoners.

Het bevolkingsaantal van Oostkamp is in 2020 opnieuw gestegen: met 63 inwoners erbij zijn we nu in totaal met 23.861 inwoners. Deelgemeente Waardamme kende de grootste groei met 60 inwoners erbij. In Hertsberge en Oostkamp is er een kleine terugval van aantal inwoners. De voorbije jaren lag het aantal geboorten hoger dan het aantal sterfgevallen maar dat is in 2020 niet het geval. In 2020 zijn er 66 mensen meer overleden dan in 2019. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan corona.

Belangrijkste cijfers*:

  • Ook in 2020 groeide de bevolking van Oostkamp: 63 inwoners kwamen erbij, voornamelijk mannen.
  • Waardamme en Ruddervoorde kenden een groei in aantal inwoners, in Hertsberge en Oostkamp is er een kleine terugval.
  • Het aantal geboorten (234) was in 2020, voor het eerst sinds lange tijd, lager dan het aantal sterfgevallen (245).
  • Het aantal geboorten is ten opzichte van 2019 hetzelfde gebleven (234). Het aantal sterfgevallen is wel toegenomen: + 66.
  • 193 nieuwe inwoners kwamen in Oostkamp wonen, dat zijn er een kleine 100 minder dan in 20220. Daarnaast hebben er 1.119 personen onze gemeente verlaten, ook dat is een kleine 100 minder dan vorig jaar.

* Voorlopige cijfers, gebaseerd op situatie 4/1/2021

Aantal inwoners op 1/1/2021:

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal inwoners op 01/01/2020 11.818 11.980 23.798
Aantal inwoners op 01/01/2021 11.869 11.992 23.861
Bevolkingsaangroei +51 +12 +63

 

Wijzigingen in de bevolkingsgroei in 2020:

  Aantal op 1/1/2021
Inwijkingen 1.193
Vertrokken 1.119
Geboorten 234
Sterfgevallen 245
Bevolkingsaangroei + 63

 

Aantal inwoners per deelgemeente op 1/1/2021:

  Mannen Vrouwen Totaal Aanwinst/verlies t;o.v. 2020
Hertsberge 1.012 978 1.990 -16 (-0,8%)
Oostkamp 6.803 7.069 13.872 -33 (-0,23%)
Ruddervoorde 2.962 2.896 5.858 +52 (+0,88%)
Waardamme 1.092 1.049 2.141 +60 (+2,8%)
Totaal 11.869 11.992 23.861 +63 (+0,26%)

 

Evolutie in bevolkingsgroei sinds 2011:

  Totaal Mannen Vrouwen
Aantal inwoners op 1/1/2011 22.532 11.186 11.346
Aantal inwoners op 1/1/2012 22.759 11.303 11.456
Aantal inwoners op 1/1/2013 22.955 11.415 11.540
Aantal inwoners op 1/1/2014 23.012 11.449 11.563
Aantal inwoners op 1/1/2015                     23.113 11.496 11.617
Aantal inwoners op 1/1/2016 23.127 11.533 11.594
Aantal inwoners op 1/1/2017 23.285 11.624 11.661
Aantal inwoners op 1/1/2018 23.577 11.759 11.818
Aantal inwoners op 1/1/2019 23.693 11.801 11.889
Aantal inwoners op 1/1/2020 23.809 11.825 11.984
Aantal inwoners op 1/1/2021 23.861 11.869 11.992

 

Het totaal aantal inwoners blijft steeds in stijgende lijn:

2006 +153
2007 +167
2008 +230
2009 +106
2010 + 90
2011 +228
2012 +197
2013 + 61
2014 +100
2015 +14
2016 +158
2017 +296
2018 +122
2019 +116
2020 +63

 

Burgemeester Jan de Keyser: “Oostkamp is en blijft een attractieve gemeente in de Brugse regio. Sterke punten zijn de strategische ligging, het sterke verenigingsleven, het ruime aanbod van vrijetijdsmogelijkheden, ruim aanbod van lokale economische actoren, kwaliteitsvolle scholen en zorgcentra maar vooral ook de unieke combinatie van een voorstedelijk en landschappelijk gebied. Op het ene moment waant men zich in een voorstadje en enkele kilometers verder sta je tussen de koeien in een prachtig boerenlandschap. Dat in 2020 het aantal overlijdens hoger ligt dan het aantal geboorten is een spijtige zaak en jammer genoeg te wijten aan het corona-virus. Families hebben in moeilijke omstandigheden afscheid moeten nemen. Laat ons hopen dat we in 2021 terug naar de trend van de laatste jaren kunnen gaan, waarbij het aantal geboorten hoger ligt dan het aantal overlijdens. Volgens de uitgevoerde omgevingsanalyse die we lieten uitvoeren in het kader van Oostkamp 2030, wordt verwacht dat we tegen 2030 met 25.000 Oostkampenaren zijn.”

op 07 januari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP