We blijven tot jullie dienst!

dienstverlening (grote weergave)
Om alles veilig te laten verlopen en onze bezoekers zoveel mogelijk te spreiden, is de manier waarop we de dienstverlening organiseren soms wat aangepast. We zetten alles nog even op een rij.

Kan je tijdens deze corona-crisis gewoon langskomen in OostCampus om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen? Moet ik een afspraak maken om met afval naar het recyclagepark te gaan? Is de bibliotheek vrij toegankelijk?

We blijven open waar we dat kunnen en maken onze dienstverlening maximaal toegankelijk. Om alles veilig te laten verlopen en de bezoekers zoveel mogelijk te spreiden, is de manier waarop we de dienstverlening organiseren soms wat aangepast.

We zetten alles nog even op een rij!

OOSTCAMPUS

Onthaal / Burgerzaken

We werken op afspraak voor:

 • Aanvragen nieuwe identiteitskaart
 • Aanvragen nieuwe Kids-ID
 • Aanvragen rijbewijs
 • Aanvragen reispas
 • Aangifte adreswijziging wanneer 1 van de ouders voor het eerst verhuist met (een) minderjarig kind(eren)
 • Registratie wettelijk samenwonen

Voor de materie Burgerlijke Stand (vb. erkenning van een kindje voor de geboorte, registratie wilsverklaring euthanasie, aangifte huwelijk, verbreken van wettelijk samenwonen) en vreemdelingen werken we al langer op afspraak. Dit blijft ongewijzigd.

Reserveer je afspraak zelf online via onze website, mail ons via burgerzaken@oostkamp.be of bel ons op 050 819 819.

Vrije toegang in het Onthaal voor:

 • Wijzigen adres op de chip van de identiteitskaart na positieve woonstcontrole door de wijkagent bij verhuis
 • Afhalen nieuwe identiteitskaart
 • Afhalen nieuwe Kids-ID
 • Afhalen rijbewijs
 • Afhalen reispas
 • Aanvragen en ophalen documenten bevolking vb. attest van gezinssamenstelling, attest van hoofdverblijfplaats, maar ook uittreksel strafregister … (*)
 • Aankoop van vuilniszakken – pmd-zakken - groenafvalzakken
 • Aankoop van beleefOostkamp-geschenkbon
 • Afhalen rattenvergif
 •  …

(*) Deze documenten kun je ook van thuis uit aanvragen via onze e-loket. Meld je veilig aan met jouw identiteitskaart of met itsme en je krijgt het document snel in jouw mailbox.

LOKET 4 – Omgeving

We werken op afspraak voor:

 • Dossierbesprekingen van architecten
 • Bouwpromotoren of particulieren

Stuur vooraf een mail naar ruimtelijkeordening@oostkamp.be met uitleg over de bespreking en een schetsontwerp.

Reserveer je afspraak zelf online via onze website, mail ons via ruimtelijkeordening@oostkamp.be of bel ons op 050 819 850.

Vrije toegang in loket 4 voor algemene vragen over stedenbouw, milieu, openbare werken en groen.

Alle vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch gesteld worden:  

RECYCLAGEPARK

De normale regeling voor de openingsuren wordt aangehouden, er is geen afsprakensysteem. Wel staat de toegangscontrole ingesteld op de aanwezigheid van max. 20 aanmelders tegelijk op het park. Dit kan de nodige wachttijden veroorzaken en voor wie zich te kort voor het sluitingsuur aanbiedt kan het zijn dat de toegang tot het park niet mogelijk is.

In dat verband worden bezoekers gevraagd om zoveel mogelijk alleen naar het park te komen, en enkel maar met meerdere personen als er zware stukken moeten aangevoerd worden.

Alle voorziene afvalfracties worden aanvaard.

BIBLIOTHEEK

De hoofdbib en alle uitleenposten blijven open en zijn vrij toegankelijk met aangepaste maatregelen:

 • het aantal gebruikers dat op hetzelfde ogenblik toegelaten is, wordt beperkt
 • er wordt aangeraden om alleen naar de bib te komen, kinderen mogen begeleid worden door 1 volwassen persoon
 • mondmasker en handen ontsmetten is verplicht
 • respecteer de sociale afstand van 1,5 meter
 • publiekspc's kunnen niet meer geraadpleegd worden
 • kranten en tijdschriften kunnen niet meer ter plaatse gelezen of geraadpleegd worden
op 20 november 2020
Nieuwsoverzicht
LCP