Oostkamp goede leerling in het riolerings- en zuiveringsverhaal

zicht op een rioleringswerk in Hertsberge (grote weergave)
N.a.v. de Pano-reportage kunnen we stellen dat Oostkamp een goede leerling is. In 2020 is 81% van de woningen aangesloten op een riolering, 80% is aangesloten op een waterzuivering. Daarnaast was Oostkamp in 1999 de eerste gemeente in Vlaanderen die gescheiden afvoer oplegde in de bouwvergunning.

Stand van zaken van waterzuivering in Oostkamp

Op basis van 3 indicatoren:

 1. De rioleringsgraad
  = verhouding van het aantal inwoners aangesloten op riolering t.o.v. totaal aantal inwoners. Hierbij wordt geen rekening gehouden met waar de riolering naar afwatert; dit kan naar een afwaartse gracht zijn of de riolering ligt klaar om in een ander project aan te sluiten op een zuiveringsinstallatie.
 2. De zuiveringsgraad
  = verhouding van het aantal inwoners aangesloten op waterzuivering t.o.v. totaal aantal inwoners. Dit gaat dus over afvalwater dat effectief de waterzuiveringsinstallaties bereikt en gezuiverd wordt. In deze statistieken wordt nog geen rekening gehouden met IBA’s.
 3. De aansluitingsgraad
  = toont aan welke fractie van de verwachte aansluitingen op de zuiveringsinstallaties al gerealiseerd is.

Dit verklaart waarom er dus nooit een rioleringsgraad en zuiveringsgraad van 100% kan bekomen worden.

Vertaald naar Oostkamp betekent dit:

 1. Rioleringsgraad:
  in 2020: 81 %
  in 2024: 84,6 %
  Uiteindelijke doelstelling: 96,92 %
 2. Zuiveringsgraad:
  in 2020: 80 %
  In 2024: 82,8 %
  Uiteindelijke doelstelling: 91,10 %

Oostkamp heeft al heel wat inspanningen geleverd, want deze cijfers zijn best goed in vergelijking met gelijkaardige gemeenten. Maar we zijn er nog niet. Daarom blijven we inzetten op gerichte investeringen in riolering, met de professionele ondersteuning van Aquafin.

Deze legislatuur focussen we op 3 belangrijke rioleringsprojecten:

 • Een omvangrijk project in Baliebrugge, waar we zowel in de dorpskern als in de landelijke omgeving tussen Baliebrugge en Zwevezele riolering aanleggen en het regenwater afkoppelen van de vuilwaterriool. Streeftiming 2022-2023.
 • De aanleg van een gescheiden rioolstelsel en het regenwater afkoppelen van de vuilwaterriool in de Sijslostraat, als onderdeel van een fietspadendossier. Streeftiming 2022-2023.
 • De aanleg van een gescheiden rioolstelsel en het regenwater afkoppelen van de vuilwaterriool in de ruime omgeving van de Erkegemstraat en Gevaartsestraat. Dit project is een vervolg op de werken die nu uitgevoerd zijn in de stationsomgeving n.a.v. de aanleg van het 3de en 4de Streeftiming 2024-2025.

De gemeente denkt toekomstgericht, want waterbeleid loopt uiteraard verder dan de huidige legislatuur.

Daarom brengen we nu al in kaart welke projecten we in de legislatuur 2024-2030 willen uitvoeren. Om de projecten goed te kunnen definiëren en afbakenen, baseren we ons op het zoneringsplan en op de prioritering zoals ze in het GUP (Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan) wordt vastgelegd, maar ook op prioriteiten die zich aandienen op vlak van wegenis en verkeersveiligheid. Op basis van die oefening zal het bestuur keuzes maken, en zullen we in de loop van deze legislatuur de nodige studietrajecten opstarten voor rioleringsinvesteringen in de volgende legislatuur.

Jan de Keyser, burgemeester: “We waren in 1999 de allereerste Vlaamse gemeente die een verplichte gescheiden afvoer op private grond oplegde in de omgevingsvergunning. De gewestelijke verordening legde dit pas 5 jaar later op. Deze voortrekkersrol zijn we blijven aanhouden. De tot nu toe behaalde cijfers tonen aan dat Oostkamp een goede leerling is in het rioleringsverhaal. Ook in het beleidsplan 2020-2025 neemt het waterbeleid en de aandacht voor proper water een prominente rol in. Alleen al te merken aan de financiële inspanningen. Voor de periode 2020-2025 is 13.637.600 euro voorzien voor rioleringswerken (met bijhorende wegeniswerken). Op een totaal investeringsprogramma van 40 miljoen euro gaat dus dik 25% van de investeringsuitgaven naar rioleringswerken.”

Het ABC van de Rioleringen

Voor wie meer wil weten over het wat en waarom van gescheiden riolering: klik hier door naar het ABC van de Rioleringen.

Vragen hierover?

De medewerkers van dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp;be 

op 20 november 2020
Nieuwsoverzicht
LCP