WZC Ter Luchte getroffen door Covid-19

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

noun_corona_3401642 (grote weergave)

Net zoals in vele andere woonzorgcentra werd recent in woonzorgcentrum Ter Luchte vastgesteld dat een aantal medewerkers en bewoners symptomen vertoonden van covid-19, de ziekte veroorzaakt door het corona-virus. Na het testen van iedereen die werkt of woont in de wooneenheid waar de symptomen werden vastgesteld, werd duidelijk dat er inderdaad een aantal besmettingen waren. De nodige maatregelen werden getroffen en ook alle medewerkers en bewoners van de andere afdelingen werden getest.

Afgelopen zaterdag werd vastgesteld dat een aantal bewoners en medewerkers van de wooneenheid Koriander in woonzorgcentrum Ter Luchte symptomen van covid-19 vertoonden. In overleg met de coördinerend raadgevend arts (CRA) dokter Pattyn werd beslist iedereen die woont of werkt in die wooneenheid te laten testen en nadien ook alle andere bewoners en medewerkers. De resultaten zijn bekend: er zijn 7 bewoners besmet en 7 medewerkers. Op 1 bewoner na zijn alle positieve tests beperkt tot de wooneenheid Koriander. De situatie wordt heel nauw opgevolgd en van zodra iemand – na de initiële test – toch nog symptomen zou vertonen, wordt onmiddellijk een sneltest afgenomen.

Van zodra er een vermoeden van uitbraak was, werd de noodprocedure geactiveerd. De familieleden van bewoners van de getroffen wooneenheid Koriander werden onmiddellijk verwittigd en het bezoek aan die afdeling werd zaterdag en zondag geschorst. Na de resultaten van de andere afdelingen werden ook die familieleden ingelicht. In de getroffen wooneenheid worden extra maatregelen genomen om de bewoners in kleinere groepen fysiek van elkaar te scheiden door middel van tijdelijke tussenwanden. Dit is noodzakelijk omdat wooneenheid Koriander een afdeling is voor personen met dementie.

Ook de bezoekregeling voor heel Ter Luchte werd door de situatie aangepast. Die ziet er als volgt uit:

  • - Alle bewoners die positief getest werden + in isolatie verblijven: enkel bezoek op afspraak.
  • - Overige bewoners van wooneenheid De Koriander (die negatief testten): 1 vaste contactpersoon.
  • - Overige bewoners van wooneenheden Dille en Kamille (die negatief testten): 1 close contact + 1 sociaal contact, wisselend om de 14 dagen.

Jan de Keyser, burgemeester: “Ondanks de goede zorgen en voorzorgsmaatregelen is een besmetting nergens uit te sluiten. Ook niet uit onze woonzorgcentra zoals we helaas moeten vaststellen. Onze eerste bekommernis gaat uit naar de besmette personen, zowel de bewoners als de personeelsleden. Elke getroffene is er een te veel, maar voorlopig blijft het aantal zieken beperkt en we hopen dit – dankzij de kordate en snelle reactie in het wzc – zo te kunnen houden. We vertrouwen in de medewerkers en de directie van onze woonzorgcentra en volgen de situatie nauw op. We wensen iedereen goede moed in deze moeilijke periode.”

Frank Declerck, directeur wzc Sint-Jozef: “Het is zo jammer dat we dit niet hebben kunnen voorkomen, ondanks alle voorzorgen. Dit toont aan hoe kwetsbaar we als gemeenschap zijn tegen deze onzichtbare vijand. Gelukkig blijft de uitbraak grotendeels beperkt tot 1 wooneenheid. De noodprocedures die tijdens de eerste golf uitgewerkt werden, werden onmiddellijk geactiveerd en bewijzen hun nut. De medewerkers weten beter hoe we deze situatie moeten aanpakken en dat geeft moed. Ze doen er alles aan om alle bewoners op een veilige, maar warme manier te blijven verzorgen. Dit ondanks de stress en druk. Ik ben fier op hen. We zijn ook dankbaar voor het begrip van familieleden en doen er alles aan om deze crisis zo goed en snel als mogelijk in te dijken.

op 18 november 2020
Nieuwsoverzicht
LCP