Zet in op preventie en niet op sneltesten

Informatie (grote weergave)
Bericht van de gouverneur van West-Vlaanderen

Heel wat bedrijven willen voor het testen van hun werknemers op het corona-virus gebruik maken van sneltesten. Een aantal bedrijven deden reeds een aankoop. 

Deze tendens baart echter zorgen. Vooreerst zijn er veel verschillende soorten sneltesten. Er bestaat bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) alsnog geen gevalideerde lijst over deze testen. Ook is er nog heel wat onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van deze testen, zeker bij een negatief testresultaat. Momenteel worden er protocollen uitgewerkt over wie, wanneer testen kan uitvoeren en voor welke doelgroep. Korte opleidingsmomenten garanderen een correcte testafname.  

Bij een besmettingsuitbraak in een bedrijf is het effectief cruciaal om snel een beeld te hebben over het aantal besmettingen. De medische wereld stelt echter nadrukkelijk dat het veel crucialer is om in te zetten op een correcte naleving van de COVID19-maatregelen en dan zeker: 

  • de afstandsregels tussen de werknemers 
  • het regelmatig wassen van de handen, 
  • de inzet op telewerk of wanneer dit niet mogelijk is de arbeid maximaal in ‘dezelfde bubbels’ organiseren  
  • het alternerend gebruik van de bedrijfskantine.  

De gids van de FOD economie biedt heel wat ondersteuning aan bedrijfsleiders om hier op in te zetten. Je vindt deze en andere relevante informatie op de website van de FOD economie

Het is van groot belang dat de opgelegde corona-maatregelen door iedereen correct worden nageleefd, zowel door de werkgever als door de werknemer. Besmette personeelsleden verder laten werkt, helpt niemand vooruit, ook al is er vanuit economisch standpunt het grote belang van bedrijfs- en productiecontinuïteit. 

Alvast bedankt voor jouw medewerking. Enkel door samen maximaal in te zetten op de naleving van de maatregelen kunnen we de verdere verspreiding van het virus een halt toeroepen. 

op 13 november 2020
Nieuwsoverzicht
LCP