Toelage voor politiezone Het Houtsche en Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

politie (grote weergave)
Zowel de politie als de brandweer zijn intergemeentelijk georganiseerd. Elk jaar moet de gemeente een bijdrage doen voor hun dienstverlening. De Gemeenteraad besliste over de gemeentelijke toelage aan de politiezone Het Houtsche en Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

Toelage politiezone het Houtsche

De politiezone Het Houtsche ontvangt van de drie gemeenten (Beernem, Oostkamp en Zedelgem) jaarlijks een werkingsbijdrage op basis van een verdeelsleutel. Oostkamp staat in voor 38,10% van die bijdrage wat voor 2021 neerkomt op 2.131.325 euro.

Daarnaast wordt de toelage voor 2020 aangepast en verlaagd met 152.181 euro naar 1.917.066 euro. De belangrijkste oorzaken voor deze daling van de toelage voor 2020 zijn het opnemen van het overschot van de jaarrekening 2019 ten bedrage van 240.450 euro en een nagekomen ontvangst uit het Verkeersveiligheidsfonds 2015 ten bedrage van 399.426 euro in het aangepast budget 2020.

Toelage Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

Bij het opstarten van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op 1 januari 2015 werd de verdeelsleutel voor de periode 2015-2025 van de totale gemeentelijke toelage tussen de 17 steden en gemeenten van de zone afgesproken.

Concreet betekent dit voor de gemeente Oostkamp dat Oostkamp voor 2021 2,9862% van de totale toelage van 29.495.499 euro ten laste neemt of omgerekend 880.795 euro.

Daarnaast heeft Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in 2020 een ambitieus plan uitgewerkt om de komende jaren de dienstverlening verder optimaal te kunnen verzekeren in een aantal nieuw op te richten brandweergebouwen.

Jan de Keyser, burgemeester en ondervoorzitter Hulpverleningszone 1 : “Hierbij kan ook verteld worden dat de beide brandweerposten in Oostkamp worden behouden. Dus zowel de hoofdpost Oostkamp als de voorpost RUDDERVOORDE zijn bevestigd als strategische locaties voor de toekomst. Op termijn zal een nieuwe locatie voor de voorpost gezocht worden. Graag zou ik dit integreren in de nieuwe bedrijventerrein in Ruddervoorde. Het is een publiek geheim dat ik bij de hogere overheden aandring om deze aan te leggen aan de kant van de E403 om de verkeersdruk weg te houden uit het centrum van Ruddervoorde. maar dat is een zeer lastig traject. Maar we zetten door! “

op 16 oktober 2020
Nieuwsoverzicht
LCP