Corona in opmars – gemeente Oostkamp blijft waakzaam

corona maatregelen (grote weergave)
Met de nieuwe opflakkering van het corona-virus is ook de gemeente Oostkamp weer extra waakzaam. Het betreft hierbij op vandaag voornamelijk voorbereidingen en acties achter de schermen. We zetten ze graag op een rijtje.

Naast de federale maatregelen en de protocollen per sector, kan er ook lokaal geschakeld worden, als blijkt dat er lokale uitbraken zijn. Voor een aantal zaken is het evenwel belangrijk over de gemeentegrenzen te kijken. Het virus stopt immers niet aan de grens. Daarom heeft de gouverneur van West-Vlaanderen recent ook een besluit uitgevaardigd met extra maatregelen, vnl. rond mondmaskergebruik, die voor de hele provincie gelden. Zo hoeft niemand na te denken of hij nu wel of niet de gemeentegrens heeft overschreden waar andere regels grenzen…

Voor extra lokale maatregelen gaan de burgemeester en de Oostkampse corona-cel regelmatig in overleg met de buurgemeenten. De cijfers worden op de voet gevolgd, net als de vorm van verspreiding. Is er een haard of zijn het losse gevallen? Dat maakt een groot verschil. In Oostkamp hebben we tot op vandaag vooral te maken met eerder losse situaties, waardoor extra acties zoals in sommige andere gemeenten nog niet aan de orde zijn. Indien nodig zullen er ook in Oostkamp extra maatregelen genomen worden.

Contactopsporing

De gemeente speelt een ondersteunende rol in de contactopsporing, vooral waar we de lokale situatie beter kunnen inschatten. Zo voorziet de gemeente ondersteuning naar kwetsbare groepen, bijvoorbeeld als aangevoeld wordt dat de betrokkene niet goed begrijpt hoe de contactopsporing of quarantaine werkt. Maar ook in het onderzoeken van clustering (kijken of besmettingen verband houden met elkaar) kan de gemeente een beter inzicht hebben op de concrete situatie terplekke.

Activiteiten / evenementen

Door het volgen van de algemene richtlijnen en de sectorprotocollen kom je al een heel eind. Die richtlijnen worden gevolgd en gecommuniceerd naar de Oostkampse verenigingen.

Op vandaag is de strategie om gemeentelijke activiteiten bij risicogroepen en die zich vooral op het vrijetijdsgebied afspelen te annuleren als blijkt dat de cijfers voor onze gemeente niet goed zijn. Zo is dit onder meer gebeurd voor de recente festiviteiten van huwelijksjubilarissen. We houden steeds de vinger aan de pols en indien nodig annuleren we kort voor het evenement.

Voor vergaderingen die we veilig kunnen organiseren en waarvan de inschatting is dat het belangrijk is om aan het project te kunnen verder werken i.f.v. de toekomst, laten we die op vandaag ook nog steeds doorgaan. Ook officieel is het trouwens nog de richtlijn om vergaderingen zoals de Gemeenteraad fysiek te laten doorgaan. Dit toont ook aan dat het in de huidige setting nog mogelijk geacht wordt om dit op een veilige manier te organiseren.

Controle

Er is uiteraard ook overleg met de politie, die een verhoogd toezicht voorziet op het naleven van de regels. Bij nieuwe regels zijn hun interventies vooral gericht op sensibiliseren, zodat iedereen zich kan aanpassen aan de situatie. Daarna wordt overgegaan tot verbalisering, bv. rond het dragen van mondmaskers, samenscholingen, sluitingsuur van de cafés,…

Sensibilisering

Via sociale media, in onze lokale gebouwen, website, nieuwsbrief, De Merel en een regelmatige corona-krant blijven we inzetten op sensibilisering. Recent werden ook filmpjes opgenomen met een aantal van onze corona-helden. Zij tonen dat de 6 gouden regels met een beetje goede wil nieuwe goeie gewoonten worden, die een levensgroot verschil maken.

Maatregelen intern personeel

Er gelden ook opnieuw verstrengde maatregelen voor de personeelsploeg. Een uitgebreidere verplichting tot het dragen van mondmaskers en opnieuw veelvuldiger telewerk zijn hier een paar voorbeelden van.

Jan de Keyser, burgemeester: “We hebben de afgelopen weken weer een paar versnellingen hoger geschakeld wat betreft het opvolgen van de corona-crisis. Hierbij volgen we in eerste instantie de federale maatregelen en de sector-protocollen. De volksgezondheid primeert hier uiteraard in, maar we willen ook blijven waken over de sociale/mentale gezondheid en de economische gezondheid. Het is en blijft balanceren tussen die drie pijlers. Dit doen we in Oostkamp al sinds deze zomer en we hebben gezien dat dit kan. Daarom schrappen we niet zomaar alle geplande activiteiten, maar kijken we naar de concrete situatie en proberen we in te schatten hoe groot de risico’s zijn vooraleer te annuleren. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze strijd. Iedereen moet zijn steentje bijdragen door de maatregelen te volgen en voor zichzelf en zijn omgeving te zorgen. Het is een lange, lastige periode, maar we hebben hoop voor de toekomst als we deze strijd samen blijven strijden. Ik wens dan ook iedereen hoop en moed om verder te zetten. De hele 8020-gemeenschap is er je dankbaar voor!”

op 15 oktober 2020
Nieuwsoverzicht
LCP