Mondmaskerplicht in Oostkamp

De provinciegouverneur heeft bovenop de federale maatregelen een algemene mondmaskerplicht voor de hele provincie afgekondigd op een aantal plaatsen. Hierbij een overzicht van de extra maatregelen die dus ook in Oostkamp van kracht zijn.

Dit zijn de algemene principes die in het besluit van toepassing zijn:

  • Algemene verplichting om een mondmasker bij zich te hebben op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, vanaf de leeftijd van 13 jaar;
  • Mondmaskerplicht in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek…) met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de sociale distancy en andere algemene regels worden gerespecteerd (de 6 gouden regels);
  • Mondmaskerplicht op alle markten;
  • Mondmaskerplicht op de recyclageparken;
  • Mondmaskerplicht in gebouwen van erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening;
  • Mondmaskerplicht op de zeedijk (gedeelte bebouwde kom) van 13/2 tot en met 21/2. 

Deze provinciale maatregelen moeten samen gelezen worden met de federale mondmaskerplicht.

De mondmaskerplicht  geldt enkel voor personen boven de 12 jaar.  Als je een medisch attest hebt, valt deze verplichting weg. 

Blijf waakzaam en voorzichtig. Hou afstand en was regelmatig je handen.
#samentegencorona

op 11 februari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP