Gemeente Oostkamp steunt projecten in het Zuiden tijdens corona-crisis

Hulp aan projecten in het Zuiden (grote weergave)
Eind 2019 was er voor het eerst sprake van het covid-virus. In het voorjaar van 2020 verspreidde het virus zich geleidelijk aan over de hele wereld. De globale pandemie treft iedereen. Ook de kwetsbare landen in het Zuiden. Zij hebben nu extra hulp nodig om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

De gemeenteraad keurde 3500 euro extra steun goed voor enerzijds consortium 12-12 en anderzijds verschillende organisaties met een Oostkampse link die actief zijn in een gebied in het Zuiden.

De COVID-19 pandemie kent geen grenzen. 

Ook ontwikkelingslanden en kwetsbare bevolkingsgroepen krijgen te maken met deze overweldigende gezondheidscrisis. Arme gebieden hebben het extra moeilijk met deze uitdaging omwille van verschillende redenen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de  gezondheidssector onvoldoende ontwikkeld is en onvoldoende materiaal zoals testkits en beademingstoestellen ter beschikking heeft en dat de arme bevolking van dag tot dag leeft en een lockdown gewoon geen optie is. Er is ook risico op extra conflicten door mensen die niet meer kunnen voldoen in de basisbehoeften. Een andere factor die de strijd bemoeilijkt is de verspreiding van fake news. Dat het virus bijvoorbeeld enkel blanke mensen zou treffen, uiteraard onjuist en gevaarlijk.

Consortium 12-12: samenwerken om efficiënter hulp te bieden.

Bij een humanitaire crisis waarvoor er veel en dringend veel financiële middelen nodig zijn, is samenwerking van belang om solidariteit beter aan te moedigen. 7 grote hulporganisaties - Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België en UNICEF België - bundelen ook tijdens deze crisis de krachten om efficiënt te communiceren en kosten te drukken.

Aanvragen van Oostkampse organisaties 

De gemeente ontving ook van andere organisaties extra aanvragen voor noodhulp in het kader van deze coronacrisis.

WSM, vroeger Wereldsolidariteit, is een Belgische ngo die sociale bewegingen wereldwijd

versterkt en verbindt in netwerken. Ze werken op het terrein en staan dicht bij de mensen. Naast de dagelijkse activiteiten zet WSM noodhulpacties op. Ze organiseren preventiecampagnes, verlenen medische zorgen, verschaffen voedselpakketten, zeep, mondmaskers, handschoenen en ontsmettingsalcohol.

Enkele inwoners van Oostkamp zetten zich actief in voor WSM.

Verschillende Oostkampse projecten moesten noodgedwongen hun activiteiten stopzetten en hebben ingezet op het verlenen van hulp in de regio waar ze actief waren. Er werd een oproep verspreid om een aanvraag in te dienen voor noodhulp indien het project schakelde om de noden in verband met corona aan te pakken.

Creating power vzw is actief in Oeganda.

Door de lockdown die de regering invoerde kunnen kinderen niet meer naar school, verloren leerkrachten hun inkomen en werden vooral de allerarmsten getroffen. Het heropstarten van de school zal extra kosten met zich meebrengen. Er zijn financiële middelen nodig om het project deze moeilijke periode te doen overbruggen. De investeringen uit het verleden komen in gevaar, alsook het onderwijs voor de kinderen uit de regio.

Children first vzw is actief in Indonesië.

Door de lockdown en het instorten van de economie verloren veel mensen hun baan. Ze stuurden hun kinderen naar hun geboortedorpen om bij de grootouders te wonen omdat ze niet langer kunnen voorzien in het levensonderhoud van het gezin. Er komen dus minder kinderen naar het project in Jakarta. De hulp die voorzien wordt door de overheid schiet schromelijk tekort, zeker voor de kansengroepen. Children First besloot daarom bepaalde gemeenschappen financieel te ondersteunen. Voor kinderen die willen afstuderen wordt afstandsonderwijs voorzien. Ook dit vergt een extra financiële inspanning.

Ceifar is actief in Brazilië.

De bevolking van dit land is één van de meest getroffen wereldwijd. Ondanks dat er een medisch centrum is kan de organisatie niets doen en moesten ze sluiten omwille van besmettingsgevaar. Ze besloten om te helpen op een andere manier.

  • Thuisonderwijs. Door het gebrek aan internet of middelen van families, brengt dit ook extra uitdagingen met zich mee. Kinderen kunnen om de 14 dagen pakketten afhalen met taken.
  • Voeding. In normale omstandigheden krijgen de kinderen eten aangeboden. Door het sluiten van Ceifar is het voedsel / hongerprobleem een van de grootste zorgen geworden. Door het instorten van de economie en het verbod op straatverkoop, redden arme families het niet meer. Ceifar ging van start met het uitdelen van voedselpakketten. In een latere fase deelt men ook waardebonnen uit waarmee families vers voedsel kunnen aankopen.

ARED is actief in Kameroen.

De reguliere projecten zijn zo goed als stilgevallen. Scholen zijn gesloten, de economie valt stil en straatwerk is te risicovol geworden. Daarnaast drogen ook de inkomsten uit terugbetaling van renteloze leningen op. De vrijwilligers van ARED bleven echter actief, en bieden nu hulp om het besmettingsgevaar te verminderen. Met resterende middelen werd ontsmettingsmateriaal aangekocht voor de meest kwetsbare doelgroepen. Men plaatste zeepdispensers en aftakpunten voor het schaarse water in de stad en intussen wordt  campagne gevoerd om mensen te informeren en sensibiliseren over de noodzakelijke maatregelen.

De gemeenteraad kent 1.000 euro toe aan Consortium 12-12 vzw en telkens 500 euro aan WSM, Creating power vzw, ARED, Ceifar en Children First vzw. In totaal 3.500 euro.

op 18 september 2020
Nieuwsoverzicht
LCP