Trajectcontrole in Hogestraat-Kwagatstraat voorzien voor voorjaar 2021

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Trajectcontrole (grote weergave)
De bezorgdheid rond verkeersveiligheid op het traject Hogestraat-Kwagatstraat is reeds lang gekend. De gemeente leverde in het verleden al inspanningen door snelheidsremmende maatregelen te nemen, maar toch bleven de bezorgdheden bestaan. Daarom werd beslist om studiebureau Vectris in te schakelen.

Om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit op de as Hogestraat-Kwagatstraat te verbeteren, heeft de gemeente ervoor gekozen om er een trajectcontrole te plaatsen. Door de snelheid op het hele traject te verlagen naar 50 km/uur, enkele straten te knippen en de voorrangsregeling te wijzigen, zal het traject veiliger worden voor omwonenden en weggebruikers.

Basis voor de keuze voor een trajectcontrole

De mogelijke maatregelen die na een studie van het bureau Vectris voorgesteld werden, werden besproken tijdens een bewonersvergadering op 17 februari 2020. De resultaten van deze vergadering en de bevindingen van de studie vormden voor de gemeente de basis voor de beslissing om een trajectcontrole in te stellen in deze zone. Die optie werd immers als meest doeltreffende maatregel weerhouden, ondanks de niet geringe kostprijs.

Voorbereiding plaatsing

Tijdens de gemeenteraad van 17 september werd beslist over de wijziging van verkeersreglementen die met deze trajectcontrole gepaard gaan.

De camera’s zijn intussen besteld en zullen in het voorjaar van 2021 geleverd en geïnstalleerd worden. Samen met de politie en de technische partner werden de locaties voor de camera’s bepaald.

Wat wijzigt er voorjaar 2021?

  • Op het volledige traject Hogestraat-Kwagatstraat tussen Torhoutsestraat en Sijslostraat zal een snelheidsregime van 50 km/uur gelden.
  • De as Hogestraat-Kwagatstraat wordt voorrangsweg t.o.v. de zijstraten.

Op een aantal zijwegen zijn maatregelen noodzakelijk om vluchtwegen voor de trajectcontrole uit te sluiten:

  • Er wordt een tractorsluis geïnstalleerd in de Canadastraat. Deze ingreep zorgt ervoor dat enkel (brom-)fietsers, wandelaars en landbouwverkeer kunnen passeren.
  • De Westmolenstraat en Hazelbeekstraat (tussen Hogestraat en Westmolenstraat) worden geknipt.

Jan de Keyser, burgemeester : “Aangezien Kwagatstraat – Hogestraat een belangrijke en noodzakelijke doorgangsweg is én we de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers én het leefcomfort van de buurt willen verhogen, kiezen we voor een niet-evidente oplossing. Trajectcontroles vind je quasi niet op zo’n categorie wegen. Maar in samenspraak met de bevolking kiezen we toch voor deze zware investering.”  

op 18 september 2020
Nieuwsoverzicht
LCP