Tijdelijk tentjes toegelaten als wachtruimte vóór handelszaken

Informatie (grote weergave)
Van diverse handelaren krijgt de gemeente de vraag of het toegelaten is om voor hun zaak een tentje te plaatsen als afdakje voor wachtende klanten, zolang de corona-maatregelen gelden. Dit wordt toegestaan onder een aantal voorwaarden.

Om extra service te bieden voor wachtende klanten willen sommige handelszaken een tentje plaatsen, nu de zomer zijn einde nadert en de corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn, waarbij klanten vaak buiten moeten wachten. Niet iedereen beschikt immers over een luifel die als afdak dienst kan doen.

De gemeente laat zo’n tentje als tijdelijke wachtruimte toe, mits dit gemeld wordt én aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • Het tentje moet veilig kunnen staan, m.a.w. het tentje mag niet wegwaaien en zo schade of onveilige situaties veroorzaken.
 • Er moet onder of naast het tentje een doorgang voor passanten gegarandeerd worden (1.20 m, indien het voetpad zo breed is).
 • Men mag geen gaten maken in het voetpad.
 • Het tentje mag geen parkeerplaats innemen.
 • Het tentje moet gemeld worden aan economie@oostkamp.be, met volgende informatie:
  • Naam en contactgegevens zaakvoerder
  • Adres van handelszaak waar het tentje komt
  • Een of meer duidelijke foto’s van het opgestelde tentje en de onmiddellijke omgeving
  • De uren waarop het tentje buiten zal staan 

Indien zou blijken dat er toch een probleem zou ontstaan naar veiligheid of doorgang, dan zal de gemeente contact opnemen met de handelaar in kwestie.

De melding kan gebeuren aan economie@oostkamp.be

op 04 september 2020
Nieuwsoverzicht
LCP