Steunmaatregelen voor handelaars

informatie (grote weergave)

Handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt. De onderneming moet wel in aanmerking komen voor de corona hindepremie en het moet gaan om een pand in het Vlaamse Gewest.

Wijziging

Deze lening kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2020. Deze maatregel werd uitgebreid naar ondernemingen in de eventsector. Een lijst van de sectoren kan je terugvinden in de rubriek Wie komt in aanmerking.

Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het corona-virus (en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid) te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in augustus en september 2020 kunnen een premie aanvragen.

Wijziging

Vanaf 18 augustus tot 30 september kan het voorschot van € 2.000 worden aangevraagd via een webformulier. Dit voorschot kan enkel aangevraagd worden door ondernemingen die verplicht werden te sluiten vanaf 29 juli 2020 omwille van de corona-maatregelen, genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid zoals de beslissingen van de gouverneur van Antwerpen. Het voorschot zal voorwaardelijk toegekend worden. Dit betekent dat deze ondernemingen vanaf 1 oktober 2020 nog verplicht online een aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme moeten indienen. Wanneer uit onderzoek blijkt dat het voorschot ten onrechte werd ontvangen zal dit voorschot moeten terugbetaald worden. Het Vlaams beschermingsmechanisme zelf kan pas online aangevraagd worden vanaf 1 oktober 2020.

op 04 september 2020
Nieuwsoverzicht
LCP