Goed nieuws: de Stationsstraat tussen Moerbrugge en Oostkamp en richting station is open voor het verkeer.

zicht op kruispunt Stationsstraat - Moerbrugsestraat op laatste werkdag (grote weergave)
Door hard werk (dank je wel, aannemer!) en nauwgezette opvolging komen we de belofte na om de weg tussen Oostkamp en Moerbrugge en richting station open te stellen tegen het begin van het nieuwe schooljaar. Resultaat: comfortabele fietsweg tussen rondpunt en Moerbrugsestraat en veilig kruispunt.
 

Het gras wordt op korte termijn ingezaaid; in het najaar worden de hagen en bomen geplant.

De verkeersborden die de zone 50 aanduiden, worden eerstdaags in de volledige zone geplaatst of waar nodig aangepast.

Een uitdrukkelijke dank je wel aan iedereen voor het begrip voor de hinder.

Uitnodiging:

Iedereen is welkom op de feestelijke opening van de nieuwe straat op zondag 13 september om 11 uur. Let wel: vooraf inschrijven is verplicht zodat we de opening corona-veilig kunnen organiseren. Het aantal zitplaatsen is beperkt. Inschrijven: https://www.oostkamp.be/eloketdetailv2.aspx?id=593 

op 31 augustus 2020
Nieuwsoverzicht
LCP