Politiebesluit Gouverneur West-Vlaanderen ivm seizoenarbeid en strijd tegen corona (2/9/2020)

De Gouverneur van West-Vlaanderen heeft begin augustus in het kader van de coronacrisis een aantal specifieke maatregelen getroffen voor het werken met seizoenarbeid. Er is op 2 september een aangepaste beslissing genomen.

Op 2 september heeft de Gouverneur zijn eerder besluit van begin augustus bijgestuurd. 

Voornaamste wijziging: alle personen die uit oranje zone komen moeten ook verplicht een testing ondergaan. Voorheen was dat versoepeld en waren het enkel de personen die uit rode zone komen die moesten getest worden.

Dit besluit geldt tot eind oktober 2020. 

Het document vindt u in bijlage. 

Bijkomende nuttige informatiebronnen

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

  • Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

  • Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

  • Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis

op 25 augustus 2020
Nieuwsoverzicht
LCP