Politiebesluit Gouverneur West-Vlaanderen ivm seizoenarbeid en strijd tegen corona (14/10/2020)

De Gouverneur van West-Vlaanderen heeft begin augustus in het kader van de coronacrisis een aantal specifieke maatregelen getroffen voor het werken met seizoenarbeid. Er is op 14 oktober 2020 een aangepaste beslissing genomen.

Op 14 oktober 2020 heeft de Gouverneur zijn eerder besluit van begin september bijgestuurd. 

Het document vindt u in bijlage. 

Bijkomende nuttige informatiebronnen

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

  • Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

  • Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

  • Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis

op 14 oktober 2020
Nieuwsoverzicht
LCP