Gemeente Oostkamp focust op veiligheid – maatregelen

noun_face mask_1300012 (1) (grote weergave)
Na de veiligheidsraad van 23 juli 2020 werd ook gekeken welke maatregelen in Oostkamp genomen moeten worden om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Burgemeester Jan de Keyser organiseerde, mede in zijn rol als voorzitter van politiezone Het Houtsche, een overleg met de buurgemeenten Beernem en Zedelgem en het management van de politiezone om de afspraken op elkaar af te stemmen. Oostkamp legt een aantal extra maatregelen op, maar wil ook ruimte laten voor activiteiten, op voorwaarde dat die op een veilige manier kunnen doorgaan. Hiermee zoekt de gemeente een evenwicht tussen veiligheid en leefbaarheid voor de bevolking. De maatregelen worden van nabij opgevolgd en bijgestuurd indien nodig. Er wordt ook opgeroepen tot het volgen van de maatregelen, die zijn er in ieders belang en om erger te voorkomen.

Extra maatregelen voor Oostkamp:

 • Overleg: regelmatige afstemming over afspraken, evolutie van het virus, … is essentieel. De crisiscoronacel komt daarom opnieuw meermalen per week samen om te evalueren en bij te sturen. Omdat het virus niet aan de gemeentegrenzen stopt, is er ook afstemming met buurgemeenten en de ruimere omgeving, alsook met de politie i.f.v. controles.

 • Evenementen:
  • We zetten in op kleinschalige activiteiten. Waar in openlucht de veiligheidsraad nog evenementen toelaat tot 400 personen, wordt de bovengrens in Oostkamp op 200 gezet. Kleiner kan uiteraard ook, i.f.v. ruimte of type activiteit.
  • Organisatoren van afgebakende evenementen zijn vanaf nu verplicht te werken met inschrijvingen of met registratie ter plekke.
   Het doel is dubbel. Het zorgt ervoor dat het maximale aantal plaatsen makkelijker te handhaven is en dat iedereen zeker is van zijn zitje. En het maakt het makkelijker voor contact tracing, mocht dit nodig zijn.
   We ondersteunen de organisatoren met fiches voor de registratie en met de mogelijkheid om het gemeentelijke digitale inschrijvingssysteem te gebruiken.
  • Ook bij evenementen waar je moet zitten (optredens…) wordt een mondmasker verplicht zoals in de horeca. Enkel op je stoel, mits er voldoende afstand is met de bubbel ernaast, is het toegelaten het mondmasker af te zetten.
 • Dienstverlening:
  • In alle gemeentelijke gebouwen is een mondmasker verplicht in de publiek toegankelijke zones (12+). Dit geldt dus naast OostCampus ook voor De Valkaart, Ridefort, locaties zoals Nieuwvliet, Zuidleie, De Wara…
  • Ook op de recyclageparken is een mondmasker vanaf 25 juli verplicht, zowel voor medewerkers als bezoekers.
 • Handhaving: Er zal extra op toegezien worden dat de maatregelen gevolgd worden. De aanpak van de politie werd afgestemd met de andere gemeenten in de politiezone en met de politie. Dit weekend wordt nog voornamelijk sensibiliserend opgetreden.

Federale aangepaste maatregelen 23/7:

 • Het dragen van een mondmasker was al verplicht op het openbaar vervoer, in winkels, bioscopen, musea en theater- en concertzalen, bibliotheken, …. Vanaf zaterdag wordt dit eveneens verplicht op markten, rommelmarkten en kermissen, in drukke winkelstraten en in openbare gebouwen. Ook in de horeca wordt een mondmasker verplicht, behalve wanneer je aan tafel zit.
 • Het sluitingsuur voor nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • Bij horecabezoek zal je je contactgegevens moeten achterlaten om contactopsporing te vergemakkelijken.
 • De contactbubbels van maximaal 15 personen per week blijven behouden.

OPROEP: hou je aan de maatregelen en de 6 gouden regels:

 • Was regelmatig je handen.
 • Hou 1.5 m afstand bij mensen van buiten je bubbel.
 • Doe activiteiten zoveel mogelijk in open lucht.
 • Neem extra voorzorgen bij risicopatiënten (mondmasker, afstand, digitaal contact…).
 • Laat max. 15 personen per week toe in je eigen bubbel. Waar je ook gaat, beperk de groep tot die 15 mensen.
 • Draag een mondmasker waar het moet en op drukke plaatsen.


Jan de Keyser – oproep tot fijnmaziger informatie:

“De stijgende cijfers baren ons ook zorgen. Anderzijds zijn we – mits snel optreden en goede hygiëne – hopelijk nog lang niet toe aan een nieuwe algemene lockdown. Dit is een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. Een goede handhygiëne, bubbels en afstand respecteren, mondmasker dragen: dat zijn zaken die iedereen kan/moet doen om te helpen. Als gemeente hebben we een aantal extra maatregelen voorzien, waarbij we vooral evenementen en horeca op een gelijkaardige manier aanpakken. Die moeten zowel de verspreiding helpen voorkomen als de contact tracing makkelijker maken. We zullen er scherp op zitten. De coronacrisiscel komt opnieuw meermaals per week samen om de situatie te evalueren en de aanpak bij te sturen. En ook ik zal niet nalaten – indien nodig – evenementen af te gelasten of zaken die het niet nauw genoeg nemen met de regels tijdelijk te sluiten. Het is een zoektocht naar evenwicht tussen veiligheid en leefbaarheid. Wat voor de een te streng is, zal voor de ander niet streng genoeg zijn. We willen in Oostkamp niet meedoen aan een soort Amerikaans opbod tussen gemeenten. Na een eerste opbod van lokale cadeaubonnen lijkt er nu een soort opbod om de strengste maatregel te ontstaan. Niet in elke gemeente zijn dezelfde maatregelen nodig om efficiënt deze crisis aan te pakken. Ik roep daarom vooral het Vlaamse niveau op om ‘fijnmazigere’ gegevens aan de burgemeesters aan te reiken. Zo kunnen we potentiële besmettingen fijner in kaart brengen en betere lokale acties ondernemen. Voorbeeld als er 6 besmettingen in één familie zijn dan vraagt dit een andere aanpak dan 6 besmettingen in een voetbalploeg of 6 besmettingen in een rusthuis. Als lokale overheid kennen we onze gemeente ook beter en kunnen een belangrijke aanvullende rol spelen voor de contact tracers. Maar dan hebben we meer en sneller informatie nodig. En dat men a.u.b. niet schermt met privacygegevens. De volksgezondheid vraagt een aparte aanpak en als burgemeester kunnen we echt wel met discrete info omgaan. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine activiteiten, op een veilige manier georganiseerd, ervoor kunnen zorgen dat mensen even de zorgen van de afgelopen maanden achter zich kunnen laten, dat we met onze bubbel toch iets leuks kunnen beleven nu we moeilijker op vakantie kunnen,... Deze zaken zijn belangrijk om het leefbaar te houden. Intussen roepen we iedereen op om de regels te volgen en zo samen de strijd tegen corona verder te zetten. En dat mondmasker, draag het aub maximaal. “

op 24 juli 2020
Nieuwsoverzicht
LCP