Een zomer in eigen streek: focus op veiligheid en gezelligheid

Logo_Kerngezond8020 (grote weergave)

Dagelijks worden nieuwe corona-cijfers meegedeeld. We zien die helaas lichtjes stijgen, ook in Oostkamp. Hoewel er op vandaag geen reden tot paniek is, is dit toch een belangrijk signaal. De crisis is nog niet voorbij. De gemeente blijft inzetten op lokale initiatieven, maar voorziet randvoorwaarden om die veilig te kunnen laten verlopen. Daarnaast wordt ook extra aandacht besteed aan de boodschap om de basisregels te blijven volgen. Want iedereen kan zijn steentje bijdragen! #samentegencorona

Dat de cijfers stijgen is géén goed nieuws. Ook in Oostkamp zijn er vorige week 3 extra besmettingen vastgesteld. Het totaal ligt hiermee op 6 (dit cijfer dateert van vrijdag 17 juli).

Het is belangrijk de cijfers correct te interpreteren. De cijfers die gepubliceerd worden door sciensano zijn cumulatief. De dagcijfers van Sciensano geven telkens het totaal aantal besmettingen van de voorbije zeven dagen weer. Op 17 juli waren er dus in totaal 6 inwoners die in de loop van de voorbije week een positieve test hadden afgelegd. De dag voordien waren er ook 6, de dag voordien ook. Dat betekent dat er in die drie dagen geen bijkomende besmettingen werden vastgesteld.

Met de lichte stijging van de afgelopen week, is het belangrijk de maatregelen nauwer op te volgen en een aantal bijsturingen te doen. Een vakantie in eigen streek blijft de beste keuze in de strijd tegen het coronavirus. Om die aangenaam te doen verlopen, worden ook in Oostkamp diverse activiteiten georganiseerd. Dit zijn telkens activiteiten op kleine schaal, die corona-proof aangepakt worden.

Volgende extra maatregen worden nu genomen:

  • Er wordt nog meer gewerkt met inschrijvingen voor activiteiten. De gemeente voorziet in een digitaal inschrijvingssysteem dat ook derden die iets in Oostkamp organiseren, mogen gebruiken voor hun evenement. Het werken met inschrijvingen zorgt ervoor dat er geen onverwachte toestroom is die de organisator niet meer in de hand heeft en garandeert ook dat iedere ingeschrevene een zitje heeft.
  • Er is nauw overleg tussen de gemeente en de organisatoren om samen toe te zien op een veilig verloop van de activiteit. De organisatoren krijgen hierrond een extra briefing. Wie vragen heeft rond een eigen evenement, mag contact opnemen met evenementen@oostkamp.be. Ook voor de komende kermis, is veiligheid essentieel en worden de nodige maatregelen getroffen (spreiding, eenrichtingsverkeer, …).
  • Er wordt extra ingezet op preventie en sensibilisering, want het meest cruciale is dat iedereen zich correct blijft gedragen.

Kennen jullie nog de regels?

  • Was regelmatig je handen.
  • Hou 1.5 m afstand bij mensen van buiten je bubbel.
  • Doe activiteiten zoveel mogelijk in open lucht.
  • Neem extra voorzorgen bij risicopatiënten (mondmasker, afstand, digitaal contact…).
  • Laat max. 15 personen per week toe in je eigen bubbel. Waar je ook gaat, beperk de groep tot die 15 mensen.
  • Draag een mondmasker waar het moet en op drukke plaatsen.

Jan de Keyser: “De officiële cijfers die gepubliceerd worden, zijn de enige waar we op dit ogenblik weet van hebben. We zijn als gemeente vragende partij om op arrondissementsniveau nauwkeurigere cijfers te krijgen. Nu dateren ze van een paar dagen geleden en is er geen zicht of de extra besmettingen zich binnen dezelfde bubbel bevinden of niet. Actuele cijfers zullen ons in staat stellen gerichter te kunnen optreden. We volgen met de corona-cel de situatie op de voet en zullen actie ondernemen indien nodig. In de tussentijd willen we vragen de regels te volgen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook te durven genieten van de zomer en van sociaal contact. Corona-proof uiteraard!”

op 20 juli 2020
Nieuwsoverzicht
LCP