Word jij de 1.000ste Oostkampse orgaandonor?

Orgaandonor (grote weergave)

Vanaf nu spreken we niet meer over de wilsverklaring voor wegnemen en transplanteren van organen na
overlijden, maar over de verklaring donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden. De benaming lichaamsmateriaal dekt de lading beter, want deze verklaring registreert niet alleen jouw wil over wat met jouw
organen gebeurt na jouw overlijden, maar ook met jouw weefsels en cellen.

Je kan voortaan 4 beslissingen laten vastleggen:

  • Orgaandonatie voor transplantatie
  • Donatie menselijk lichaamsmateriaal:
    • Voor transplantatie
    • Voor de vervaardiging van geneesmiddelen
    • Voor onderzoek

Voor elk van deze vragen kan je verzet aantekenen, uitdrukkelijke toestemming geven of een eerdere wilsverklaring intrekken.

Vanaf 1 juli 2020 kan je niet enkel in de gemeente, maar ook bij je huisarts terecht om je wil hierover te laten
registreren. Ben je meerderjarig? Dan kan je voortaan ook van thuis uit de registratie in orde brengen via
de website mijn gezondheid. Je vindt weldra een link naar deze website op ons vernieuwde e-loket burgerzaken,
bij het formulier ‘verklaring donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden’.

Wie geen wilsverklaring voor het doneren van menselijk lichaamsmateriaal liet registreren, wordt geacht om donor te zijn.

op 24 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP