Pleegouder in de kijker

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Pleeggezin uit Oostkamp (grote weergave)
Gemeente Oostkamp zet zich in om pleegzorg meer bekend te maken bij de inwoners. Daarom spraken we met Oostkampenaren Soetkin (32) en Roeland (34). Ze hebben een eigen dochtertje Ona (4) en een pleegdochtertje L. (3).

Waarom zijn jullie pleegouder geworden?

“Pleegzorg was voor ons geen ver-van-mijn-bed-show. Zowel Roeland als ik kwamen er al vroeg mee in contact in onze familie en kennissenkring. We hadden al een dochtertje toen we enkele jaren geleden vrijwilligerswerk
deden in een weeshuis in Kenia. Daar waren twee jongens die ons hart hadden gestolen, maar adopteren is
geen optie in Kenia. Waarom geen kind helpen in België, beslisten we toen. De beslissing om een pleegkind op te vangen, was snel gemaakt.”

Is jullie leven fel veranderd sinds de komst van jullie pleegkind?

“Sowieso verandert je leven als er een kindje bijkomt, of dat nu je eigen kind is of dat van iemand anders. Het gaat om een nooit aflatend engagement en dat is een grote verantwoordelijkheid. Ook voor onze dochter is de
impact groot. Zij beseft al op jonge leeftijd dat niet iedereen het geluk heeft om een onbezorgde jeugd te beleven en dat mensen elkaar moeten helpen. Daarnaast heeft L. heel wat in haar rugzakje steken. Door pleegzorg leer je jezelf op een andere manier kennen en merk je dat je grenzen hebt waar je nog niet eerder bij stilstond. Je eigen kind houdt toch een ander soort spiegel voor je op. Het mooiste is misschien wel dat het ons een goed gevoel geeft om ons steentje bij te dragen: aan de maatschappij, aan het leven van L. en haar
omgeving.”

Had je vooraf twijfels om de stap te zetten?

“Eigenlijk niet. Pleegzorg was voor ons een evidente keuze. Tijdens het voorbereidingstraject was alles bespreekbaar. De enige vraag die bij ons nog speelde was: wie zal dat pleegkindje zijn? We beseften wel dat een kindje met een zware fysieke handicap moeilijk in ons leven in te passen zou zijn. Verder raadt men ook af een pleegkind dat ouder is dan je oudste eigen kind in je gezin op te nemen. Dat wordt allemaal bekeken wanneer je een pleegzorgprofiel opmaakt. Een kleine 5 maand nadat we als kandidaat-pleeggezin waren gescreend, mochten we L. in ons gezin verwelkomen. Dat is vrij snel.”

Welke tips wil je meegeven aan toekomstige pleegouders?

“Besef wat je draagkracht is en respecteer deze. Stel je grenzen iets strakker dan waar je zelf denkt dat ze liggen en ga er niet over. De uitdagingen komen soms uit onverwachte hoek. Dat vraagt om eerlijkheid met jezelf en je
partner. Daarnaast is het oké om toe te geven dat het zwaar is, net zoals de opvoeding van een eigen kind niet altijd van een leien dakje loopt. Dat is bij pleegzorg niet anders. Gun jezelf daarom rust en ontspanning. Hobby’s zijn van levensbelang om een gezond evenwicht te kunnen bewaren. Wij waken er voor elkaar over dat we daar
ruimte voor blijven hebben.”

Op welke manier kan een pleegzorgbegeleid(st)er hulp bieden?

“Sowieso hebben we veel contact met de begeleidster. Zo kan zij de toestand beter inschatten als er beslissingen
moeten worden genomen voor L. Ze geeft ons ook veel concrete tips, bijvoorbeeld in het begin toen L. een heel slechte slaper was. Ook tips van andere pleegouders kunnen helpen. Zo begon ik zelf recent een blog.”

Heb je nog een droom voor je pleegkind?

“We hebben veel dromen voor haar! Maar de belangrijkste is dat ze gelukkig wordt en haar eigen dromen kan realiseren. En dat ze de vicieuze cirkel kan doorbreken die haar familie al generaties ver in moeilijkheden laat leven. We hopen dat ze later kan terugkijken op een jeugd met twee paar ouders, die haar veel liefde en een warm nest hebben proberen te geven.”

Meer info over pleegzorg
Contactpersoon voor Oostkamp: Melanie Louagie: melanie.louagie@pleegzorgwvl.be, tel 051 519 928

op 24 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP