De Waterstraat is bij wijze van proef afgesloten voor doorgaand verkeer om fietsveiligheid te verhogen

zicht op tractorsluis Waterstraat (grote weergave)
Zoals eerder aangekondigd, willen we de fietsveiligheid in de Waterstraat verhogen, Daarom is aan de Rivierbeek een tractorsluis geplaatst, bij wijze van proef. Enkel (brom)fietsers, wandelaars en landbouwverkeer kunnen passeren. Autoverkeer moet via de Kortrijksestraat/Proosdijstraat.

Waarom doorgaand verkeer weren in de Waterstraat?

  • De Waterstraat wordt intensief gebruikt door fietsers, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer en door wandelaars, ondermeer door de Kampveldwandeling. Daarnaast wordt de straat door het autoverkeer gebruikt als verbindingsweg tussen Wingene, de Schaere en Oostkamp. De Waterstraat is smal en heeft twee scherpe bochten. Deze combinatie komt de veiligheid van de fietsers en wandelaars niet ten goede.
  • De Waterstraat is een aangename fietsweg en voor sommigen (afhankelijk van hun woonplaats) een comfortabeler alternatief voor de drukke Kortrijksestraat.
  • In het gemeentelijk mobiliteitsplan is fietsveiligheid opgenomen als topprioriteit.

Deze zaken leidden er toe om voor de Waterstraat volop in te zetten op fietsveiligheid en er het doorgaand verkeer te weren. Een verkeersluwe Waterstraat heeft nog bijkomende positieve effecten, zoals minder sluipverkeer in de wijk Nieuwenhove en het wordt veiliger voor de dieren die in het Kampveldbos in het wild leven.

Hoe doorgaand verkeer weren?

Ter hoogte van de Rivierbeek werd een tractorsluis geplaatst. Dit houdt het volgende in:

  • Enkel fietsers, voetgangers, bromfietsers klasse A en B, speed pedelecs en landbouwverkeer kunnen voorbij.
  • Het doorgaand autoverkeer tussen Wingene, de Schaere en Oostkamp moet de Proosdijstraat en Kortrijksestraat gebruiken. Deze straten hebben namelijk een duidelijke functie als verbindingswegen.
  • Er zijn twee keerpunten zodat ondermeer de ophaalwagen van IVBO kan draaien.

Deze tractorsluis is een eerste testfase in het verkeersveiliger maken van de ruimere omgeving.

Is deze beslissing definitief?

Neen. Het gaat om een proefopstelling. Het is immers vaak zo dat men pas alle effecten van een maatregel kent als die uitgetest wordt, zoals hier voor de Waterstraat. Daarom voorzien we een gewenningsperiode van een 6-tal maanden. Daarna zullen we de maatregel evalueren, samen met de gebruikers van de weg (fietsers, landbouwers) en de bewoners uit de omgeving.

Om een objectief beeld te krijgen van de huidige verkeersstromen hebben we in september 2019 verkeerstellingen gehouden op het kruispunt Waterstraat-Hogendaledreef en op het kruispunt Scharestraat-Waterstraat-Papenvijvers-straat. Na de zomer zullen we nieuwe tellingen doen. Zo kunnen we in kaart brengen hoe de verkeersstromen in de onmiddellijke omgeving zich verlegd hebben en waar aanvullende maatregelen of bijsturing nodig zijn.

Een ingrijpende wijziging in een verkeerssituatie wordt meestal niet door iedereen positief onthaald. Dit is met het afsluiten van de Waterstraat niet anders. Sommige bewoners en weggebruikers zullen het een goede maatregel vinden, anderen dan weer niet. We zijn ons daarvan bewust; we kunnen trouwens niet voor iedereen het goede doen. Voor de gemeente primeert het algemeen belang en de veiligheid van de zachte weggebruiker en dit zullen we voor ogen houden bij de evaluatie van de maatregel.

Heb je vragen hierover?

Neem contact met Jonas Bethune, projectleider of met één van zijn collega’s: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

op 09 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP