Corona-voorzorgsmaatregelen bij speelpleinwerking SPWOK

noun_Children Playing Ball_681874 (2) (grote weergave)

Zoals jullie weten werden door de federale regering maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Het betreft voornamelijk het nemen van maatregelen voor vrijetijdsactiviteiten om te helpen voorkomen dat het virus zich nog sneller verspreidt. Ook de speelpleinwerking zal er deze zomer anders uitzien. 


In deze uitzonderlijke tijden richten we de speelpleinwerking zo in dat kinderen per week in 1 contactbubbel van 50 personen kunnen vertoeven, volgens de opgelegde maatregelen van de overheid. We organiseren deze zomer dan ook uitzonderlijk de speelpleinwerking in weekformule met volle dagen in plaats van halve dagen. Je kan je kind dus niet ophalen of afzetten over de middag. Zorg dus voor een lunchpakket.  

De speelpleinwerking wordt deze zomer georganiseerd op 3 locaties.

Registreren op voorhand is verplicht, per week.  Dit is mogelijk vanaf 15 juni om 17 uur.

Raadpleeg de pagina over speelpleinwerking SPWOK voor de werkwijze en alle informatie.


We verwachten van de kinderen en de monitoren dat ze de weken die ze naar de speelpleinwerking komen, niet met andere bubbels in contact komen (kampen, grootouders, buren…). Maak maximaal gebruik van de 5 dagen speelpleinwerking. Niet opdagen terwijl je in een weekbubbel zit zorgt ervoor dat je kansen ontneemt van kinderen die wel nood hebben aan opvanginitiatieven. We weten dat dit geen evidentie is, maar uitzonderlijke tijden vragen om een uitzonderlijke aanpak. 

Deze maatregelen nemen we voor de veiligheid van de kinderen en animatoren:  

 • Kinderen en animatoren wassen regelmatig de handen: na elke activiteit, voor en na het eten, bij het toiletbezoek. Er wordt voldoende zeep en handgel voorzien; 
 • We voorzien een aparte ruimte voor als er iemand ziek wordt en voorzien een uitgebreide EHBO-kit; 
 • Was als ouder je handen vooraleer je je kind komt afzetten of ophalen; 
 • Kinderen afzetten en ophalen gebeurt zo veel mogelijk door dezelfde ouder. Niet door grootouders. Je bewaart ten allen tijde 1,5 meter afstand van animatoren, andere ouders, kinderen…; 
 • Alle kinderen worden vooraan afgezet, ouders komen niet binnen in de gebouwen. Pictogrammen en belijning zal aantonen tot waar je als ouder mag komen. Gelieve dit te respecteren; 
 • Pictogrammen voor de kinderen (en ouders). Bedankt om deze op voorhand al eens te overlopen met je kind(eren); 
 • Zorg voor een genaamtekende herbruikbare drinkfles voor je kind(eren). Voorzie ook andere spullen van een naametiket. Elk kind krijgt zijn of haar persoonlijke kapstok; 
 • Maximaal 50 personen per locatie per week (kinderen, animatoren, begeleiders…); 
 • Externen (leveranciers, poetspersoneel…) komen zo veel mogelijk buiten de uren; 
 • Kinderen en jongeren die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 5 dagen) kunnen niet deelnemen aan het aanbod; 
 • Kinderen uit risicogroepen kunnen enkel deelnemen op doktersattest.  Check de lijst van de risicogroepen en raadpleeg bij twijfel je arts.  

Hou er rekening mee dat tijdens de zomer maatregelen kunnen wijzigen onder invloed van nieuwe evoluties met het virus. 

op 04 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP