Captatieverbod: geen water meer nemen uit heel wat beken in onze gemeente

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De gouverneur heeft door de droogte een captatieverbod uitgeschreven dat ingaat op 21 mei 2020.

Omwille van de droogte en de extreem lage waterstand in bepaalde ecologisch kwetsbare beken heeft de gouverneur een captatieverbod ingesteld. De waterpeilen zijn nu zo laag dat er bij verdere waterwinning grote schade aan deze beekecosystemen te verwachten is.

Concreet is het vanaf donderdag 21 mei verboden om water te nemen uit de waterlopen die gelegen zijn in de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en Bornebeek op de grondgebieden van Oostkamp, Waardamme, Hertsberge en Ruddervoorde. Dit gaat om het grootste deel van Oostkamp: alvast de volledige deelgemeenten Ruddervoorde en Hertsberge en verder te beschrijven als wat onder de lijn Veldhoekstraat / Kortrijksestraat / Siemenslaan / Gruuthuselaan / Stationsstraat / Rivierbeek / Kanaal Brugge Gent ligt. 
=> zie kaartje in bijlage (het witte gedeelte = waar het captatieverbond geldt). 

Uitzondering: het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Waar kun je dan wel nog terecht?
Momenteel is het voor onze regio wel nog mogelijk om water te halen uit het kanaal Brugge-Gent, dit enkel ter hoogte van de loskade langs de Westdijk (t.h.v. de parking De Warandeputten). Het is niet toegestaan daartoe de jaagpaden te gebruiken.

Voor een maximale winning van 500m³ per jaar dient vooraf een melding te gebeuren aan De Vlaamse Waterweg. Die melding doe je door bijgaand formulier in te vullen en over te maken aan info@vlaamsewaterweg.be. Bij die melding geef je een akkoord met een aantal voorwaarden die De Vlaamse Waterweg NV oplegt bij watercaptaties van minder dan 500 m³ per jaar.

Er moet niet gewacht worden op toestemming vooraleer te beginnen.

Formulier:

https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/download/meldingsformulier_watercaptaties_minder_dan_500_m3.pdf

op 20 mei 2020
Nieuwsoverzicht
LCP