Aangepaste dienstverlening bibliotheken Oostkamp

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Lezer (grote weergave)
Vanaf dinsdag 2 juni openen de hoofd- en wijkbibliotheken opnieuw hun deuren. Dit zal gebeuren op afspraak en onder strikte voorwaarden. De afhaaldienst blijft intussen operationeel in de hoofdbib en Ridefort. Vanaf 26 mei is ook inleveren in de wijkbibliotheken mogelijk.

Bij het begin van de corona-crisis waren alle bibliotheken in Oostkamp gesloten. Eind maart werd er gestart met een afhaaldienst die, gezien de vele aanvragen, geapprecieerd werd door de inwoners. De gemeente volgt de corona-maatregelen op de voet en past de dienstverlening aan volgens mogelijkheden en noodzaak. Daarom wordt de dienstverlening nu uitgebreid in 2 fases.  

1. Inleveren in wijkbibliotheken 

Vanaf dinsdag 26 mei is het mogelijk om materiaal in te leveren, niet enkel in de hoofdbib en Ridefort, maar ook in de wijkbibliotheken. Dit kan enkel op vaste tijdstippen: 

  • Waardamme, Moerbrugge en Hertsberge: elke dinsdag van 16 tot 18 uur 
  • Baliebrugge: elke vrijdag van 16 tot 18 uur 

Scholen die nog boeken in hun bezit hebben en deze willen inleveren, kunnen een afspraak op maat maken. 

2. Op afspraak naar de bib  

Vanaf dinsdag 2 juni openen Bibliotheek-infopunt en de wijkbibliotheken opnieuw hun deuren. Om de veiligheid van de bezoekers te kunnen garanderen en de toestroom onder controle te houden, wordt er gewerkt op afspraak. De uren waarop dit mogelijk is, vind je terug bij de openingsuren van de bibliotheken. Een afspraak kan vanaf 28 mei gemaakt worden via onze website of tel 050 819 930. De afspraak gebeurt onder strikte voorwaarden: 

  • De bezoekjes zijn beperkt tot 20 minuten.
  • Bezoekers komen alleen. Hulpbehoevenden mogen begeleid worden door een noodzakelijke persoon en kinderen -18 jaar door een ouder.
  • De lener levert zijn materiaal zelf in en ontleent nieuw materiaal ook zelf, via de uitleenbalies.
  • Betalingen gebeuren via de betaalautomaat in de hoofdbibliotheek, voor de gebruikers van de wijkbibliotheken blijft het bedrag staan.
  • Aan de ingang is handgel ter beschikking zodat iedere bezoeker zijn handen eerst kan ontsmetten.

Het leescafé, de internet- en cataloguspc’s en de toiletten zullen niet beschikbaar zijn.  

Bib aan huis, bedoeld voor 65-plussers, zieken en zorgpersoneel, blijft mogelijk. Wil je gebruiken maker van deze dienst, bel naar 050 819 930. 

Stel dat zou blijken uit nieuwe bijsturingen van de Nationale Veiligheidsraad dat bepaalde beperkingen opgeheven worden, dan wordt gekeken of dit ook wenselijk is voor de bibliotheken in Oostkamp. Indien ja, worden deze maatregelen bijgestuurd.  

Jan de Keyser, burgemeester: “Alweer een nieuwe stap in onze dienstverlening: inwoners kunnen opnieuw de wondere wereld van onze bibliotheken betreden. Dat dit nog onder voorwaarden zal gebeuren, is uiteraard vanzelfsprekend. De medewerkers zorgen ervoor dat het bezoek zo vlot mogelijk kan verlopen én in veilige omstandigheden.” 

op 20 mei 2020
Nieuwsoverzicht
LCP