De Waterstraat wordt bij wijze van proefopstelling afgesloten voor doorgaand verkeer om fietsveiligheid te verhogen

Om de fietsveiligheid in de Waterstraat te verhogen, zal ter hoogte van de Rivierbeek een tractorsluis geplaatst worden, bij wijze van proef. Enkel (brom)fietsers, wandelaars en landbouwverkeer zullen er kunnen passeren. Doorgaand autoverkeer moet via de Kortrijksestraat/Proosdijstraat.

Waarom doorgaand verkeer weren in de Waterstraat?

  • De Waterstraat wordt intensief gebruikt door fietsers, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer en door wandelaars, ondermeer door de Kampveldwandeling. Daarnaast wordt de straat door het autoverkeer gebruikt als verbindingsweg tussen Wingene, de Schaere en Oostkamp. De Waterstraat is smal en heeft twee scherpe bochten. Deze combinatie komt de veiligheid van de fietsers en wandelaars niet ten goede.
  • De Waterstraat is een aangename fietsweg en voor sommigen (afhankelijk van hun woonplaats) een comfortabeler alternatief voor de drukke Kortrijksestraat.
  • In het gemeentelijk mobiliteitsplan is fietsveiligheid opgenomen als topprioriteit.

Deze zaken leidden er toe om voor de Waterstraat volop in te zetten op fietsveiligheid en er het doorgaand verkeer te weren. Een verkeersluwe Waterstraat heeft nog bijkomende positieve effecten, zoals minder sluipverkeer in de wijk Nieuwenhove en het wordt veiliger voor de dieren die in het Kampveldbos in het wild leven.

Hoe willen we er het doorgaand verkeer weren?

We zullen ter hoogte van de Rivierbeek een tractorsluis plaatsen, gelijkend op de tractorsluis in de Diksmuidse Heirweg in Zedelgem (zie foto bij de downloads). Dit houdt het volgende in:

  • Enkel fietsers, voetgangers, bromfietsers klasse A en B, speed pedelecs en landbouwverkeer kunnen voorbij.
  • Het doorgaand autoverkeer tussen Wingene, de Schaere en Oostkamp moet de Proosdijstraat en Kortrijksestraat gebruiken. Deze straten hebben namelijk een duidelijke functie als verbindings-wegen.
  • Er zijn twee keerpunten zodat ondermeer de ophaalwagen van IVBO kan draaien.

Voorsignalisatie

Om bestuurders tijdig te verwittigen van de nieuwe verkeerssituatie zullen we voorsignalisatie plaatsen op het kruispunt Waterstraat-Hogendaledreef en op de Schaere. De signalisatie wordt herhaald op het kruispunt Scharestraat-Waterstraat-Papenvijversstraat.

Ter hoogte van de tractorsluis zelf komt de nodige signalisatie conform de wegcode. We zorgen ervoor dat de tractorsluis goed zichtbaar zal zijn, ook ’s nachts.

Deze tractorsluis is een eerste testfase in het verkeersveiliger maken van de ruimere omgeving.

Wanneer wordt de tractorsluis geplaatst?

Dit is voorzien in de week van 8 juni 2020. De plaatsing gebeurt door de medewerkers van de dienst Publieke Ruimte.

Is deze beslissing definitief?

Neen. Het gaat om een proefopstelling. Het is immers vaak zo dat men pas alle effecten van een maatregel kent als die uitgetest wordt, zoals hier voor de Waterstraat. Daarom voorzien we een gewenningsperiode van een 6-tal maanden. Daarna zullen we de maatregel evalueren, samen met de bewoners uit de omgeving.

Om een objectief beeld te krijgen van de huidige verkeersstromen hebben we in september 2019 verkeerstellingen gehouden op het kruispunt Waterstraat-Hogendaledreef en op het kruispunt Scharestraat-Waterstraat-Papenvijvers-straat.

Na de zomer zullen we nieuwe tellingen doen. Zo kunnen we in kaart brengen hoe de verkeersstromen in de onmiddellijke omgeving zich verlegd hebben en waar aanvullende maatregelen of bijsturing nodig zijn.

Een ingrijpende wijziging in een verkeerssituatie wordt meestal niet door iedereen positief onthaald. Dit zal voor het afsluiten van de Waterstraat waarschijnlijk niet anders zijn. Sommige bewoners en weggebruikers zullen het een goede maatregel vinden, anderen dan weer niet. We zijn ons daarvan bewust; we kunnen trouwens niet voor iedereen het goede doen. Voor de gemeente primeert het algemeen belang en de veiligheid van de zachte weggebruiker en dit zullen we voor ogen houden bij de evaluatie van de maatregel.

Heb je vragen hierover?

Neem contact met Jonas Bethune, projectleider of met één van zijn collega’s:

  • Telefonisch: 050 819 880 (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, op dinsdag tot 19 uur)
  • Via e-mail: openbarewerken@oostkamp.be
  • Persoonlijk: kan na maken van een afspraak.

Update september 2020:

Deze maatregel is een proefopstelling zodat evaluatie ervan mogelijk is. Het evaluatieformulier kan tot 4 oktober ingevuld worden: https://www.oostkamp.be/eloketdetailv2.aspx?id=588


Update 10 maart 2021

De tijdelijke maatregel is geëvalueerd: er zijn nieuwe tellingen gehouden en er werd een bevraging bij de omwonenden en weggebruikers gehouden. Er werden 371 formulieren ingediend. 

Op basis van de resultaten van de bevraging en de verkeerstellingen zal het College van Burgemeester en Schepenen aan de Gemeenteraad voorstellen om het afsluiten van de Waterstraat voor autoverkeer definitief te maken. Dit punt staat op 18 maart op de agenda van de Gemeenteraad.

op 18 mei 2020
Nieuwsoverzicht
LCP