Exitstrategie ondernemers: stand van zaken 15 mei

Informatie (grote weergave)

Afgelopen maandag, 11 mei, konden veel lokale ondernemers hun winkels opendoen, uiteraard op voorwaarde dat de strikte richtlijnen gerespecteerd worden. De gemeente stelde een basis-veiligheidspakket samen met affiches, vloerstickers, handontsmetting, handschoenen en mondmaskers zodat de heropstart in veilige omstandigheden kon gebeuren.  

Op maandag 18 mei mogen ook de kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen de deuren opnieuw openen. Enkel op afspraak en er gelden strikte voorwaarden. Wie nog geen basis-veiligheidspakket ontving, kan contact opnemen met de dienst lokale economie via economie@oostkamp.be

Volgende veiligheidsvoorschriften moeten nageleefd worden: 

 • Enkel werken op afspraak 
 • Uitvoerders van een contactberoep en hun klanten dragen verplicht een mondmasker 
 • Voldoende afstand voorzien tussen de wachtende klanten, zowel buiten als binnen 
 • Er moet 10 m² voorzien zijn per klant. In zaken waar de toegankelijke vloeroppervlakte voor de klant kleiner is dan 20 m², zijn maximum twee klanten toegelaten, als de afstand van 1,5 m tenminste kan gegarandeerd worden. 

In de praktijk kunnen klanten mogelijk niet altijd een mondmasker ophouden: het komt er dan op aan om zoveel mogelijk andere veiligheidsmaatregelen te treffen. Een plexiglas spatscherm maakt veilig contact mogelijk tussen klanten en medewerkers. 

Roep je klanten op om zich aan de maatregelen te houden: 

 • Ben je ziek? Blijf thuis en bel je afspraak af. Bel je huisarts 
 • Was of ontsmet regelmatig je handen 
 • Hou 1,5 meter afstand 
 • Draag een mondmasker 

Om je te helpen is er deze vernieuwde Gids voor de opening van de handel met praktische tips om de heropstart vlot en veilig te laten verlopen.  

Het gaat onder meer om: 

 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra 
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes 
 • hygiënemaatregelen 
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • bepalingen voor betaling aan de kassa 
 • klanteninformatie 
 • organisatie van ambulante handel (met inbegrip van markten) 
 • raadgevingen over de uitoefening van contactberoepen 
 • … 

Ook de wekelijkse markt wordt op 21 mei opnieuw georganiseerd op het Gemeenteplein in Oostkamp. Dit geeft ons de nodige tijd om de markt goed voor te bereiden in samenspraak met de marktkramers. 

Niet-reguliere markten, zoals een rommelmarkt, jaarmarkt of avondmarkt, vallen onder de categorie ‘evenementen’ en blijven voorlopig verboden. 

op 15 mei 2020
Nieuwsoverzicht
LCP