Ferm Kinderopvang Hertsberge: kleuters en begeleiders moeten in quarantaine n.a.v. corona-besmettingen bij begeleiders

noun_child care_3202495 (2) (grote weergave)

Een tijdje geleden werd een aantal medewerkers van Ferm Kinderopvang in Hertsberge besmet met het corona-virus. Zij werden meteen thuis geplaatst, volledig volgens de richtlijnen. Er werden ook extra maatregelen genomen ter plekke. Afgelopen weekend is de aanpak van de mensen die besmet zijn evenwel veranderd en dit heeft een grote impact op de kinderopvang. Na overleg met Kind & Gezin en het Agentschap Zorg & Gezondheid werd duidelijk dat de kleuters in quarantaine moeten. Ferm Kinderopvang plaatst daarnaast ook alle begeleiders uit Hertsberge in quarantaine als extra voorzorgsmaatregel. De gemeente ondersteunt Ferm Kinderopvang bij de communicatie naar de ouders.

Ferm Kinderopvang heeft van bij de eerste tekenen van besmetting advies ingewonnen van o.a. Kind & Gezin om correct en veilig te kunnen handelen / werken in het belang van de kinderen en de medewerkers. Die adviezen en richtlijnen zijn strikt gevolgd en de opvang kon open blijven. Afgelopen weekend zijn de richtlijnen evenwel gewijzigd (incl. quarantaine, contactopsporing…). Daarom is Ferm Kinderopvang opnieuw in overleg gegaan met Kind & Gezin en het Agentschap Zorg & Gezondheid om klaarheid te krijgen of de kinderopvang ook tijdelijk moet sluiten of niet en wat de eventuele impact is voor de kinderen en de ouders.

Nu is bevestigd dat er tijdelijk géén opvang kan zijn voor de 28 betrokken kleuters. Dit voor 14 dagen. Bij kleuters is er een hoger risico omdat zij minder fysieke afstand houden ten opzichte van de begeleiders dan de lagere schoolkinderen. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen zij niet meer opgevangen worden. De kleuters moeten in quarantaine en thuis gehouden worden. De rest van het gezin moet niet in quarantaine blijven. De ouders van de kleuters die in quarantaine moeten, zijn vandaag allemaal gecontacteerd. Zij zijn uitgenodigd voor een digitaal infomoment later vandaag waar meer toelichting gegeven wordt en waar ook vragen gesteld kunnen worden.

Voor de lagere schoolkinderen die afgelopen periode in de opvang aanwezig waren, verandert er niets. Bij hen is het risico op besmetting kleiner. De lagere schoolkinderen hoeven dus niet in quarantaine en mogen – indien dat van toepassing was – volgende week ook gewoon naar school.

Ferm Kinderopvang heeft ook beslist alle begeleiders in Hertsberge – 7 in totaal – in quarantaine te plaatsen, uit extra voorzorg.

Voor kleuters die nu pas naar de opvang zouden gaan, wordt dus wel opvang ingericht, net als voor de lagere schoolkinderen. Ferm Kinderopvang, de gemeente en de school kijken samen om voldoende begeleiding te voorzien.

Jan de Keyser, burgemeester: “Het zat er aan te komen, maar we hadden toch gehoopt een alternatieve oplossing aangeboden te krijgen, want dit heeft een grote impact op de betrokken ouders. Dat zijn veelal mensen die in een cruciaal beroep actief zijn waar thuiswerk of verlof niet onmiddellijk een optie is. We zijn er ons van bewust dat het voor hen een grote puzzel wordt de komende dagen. We willen hen dan ook de kans geven op een infomoment hun vragen te stellen en de situatie meer in detail te bespreken.

op 14 mei 2020
Nieuwsoverzicht
LCP