Gemeentelijke maatregelen voorlopig verlengd tot 30 juni

noun_counter_2188897 (2) (grote weergave)

Aangezien het ernaar uit ziet dat we nog niet onmiddellijk samen activiteiten kunnen beleven en ook voor de dienstverlening voorzichtigheid geboden blijft, heeft de gemeente Oostkamp beslist de maatregelen die nu tot 31 mei gelden, te verlengen tot 30 juni. Als tussentijds blijkt dat versoepeling toegelaten is én ook wenselijk zou zijn, dan wordt de regel bijgestuurd.

De gemeente volgt de corona-maatregelen op de voet en past de dienstverlening aan volgens mogelijkheden en noodzaak. Zo gaan – met de heropstart van de winkels – ook de openbare toiletten terug open en zijn er aangepaste openingsuren voorzien in het recyclagepark in de Siemenslaan tijdens de week van Hemelvaart.

De eerdere beslissing waarbij een deel van de dienstverlening aangepast werd tot 31 mei, wordt verlengd tot 30 juni. Concreet betekent dit dat volgende maatregelen verlengd zijn tot 30 juni:

  • De dienstverlening in OostCampus op afspraak
  • Bibliotheek: op afspraak boeken afhalen
  • Eigen gemeentelijke activiteiten: gaan niet door
  • Verhuur van zalen en sportaccommodatie: niet mogelijk (met uitzondering van een aantal toegelaten maatregelen door de federale overheid zoals tennisterrein)
  • Zwembad: blijft gesloten

Stel dat zou blijken uit nieuwe bijsturingen van de nationale veiligheidsraad dat bepaalde beperkingen opgeheven worden, dan wordt gekeken of dit ook wenselijk is voor Oostkamp. Indien ja, wordt deze maatregel bijgestuurd.

Men kan opnieuw voor alle administratieve dienstverlening terecht bij de gemeente, weliswaar steeds op afspraak. Wie een afspraak nodig heeft, neemt contact met de gemeentelijke diensten:

Kom bij voorkeur alleen naar de afspraak en hou rekening met de veiligheidsvoorschriften ter plaatse (afstand houden, handhygiëne…). Let wel: bepaalde dienstverlening waarbij regelgeving geldt van de hogere overheid kan onderhevig zijn aan andere procedures / termijnen (rijbewijzen, omgevingsvergunningen, identiteitskaarten…). Neem contact met onze diensten indien u hier vragen over heeft.

De bibliotheek:

  • Boeken bestellen en in de bib ophalen: kies en bestel via oostkamp.be/bib. Wie geen toegang heeft tot internet, kan telefonisch contact opnemen: 050 819 930
  • Bib aan huis: vrijwilligers brengen boeken aan huis. Dit is enkel bedoeld voor 65-plussers, zieken en zorgpersoneel. Bel naar 050 819 930

Jan de Keyser, burgemeester: “Deze verlenging is minder strikt dan de vorige, omdat we zullen mee evolueren op basis van de versoepelingen die de nationale veiligheidsraad mogelijk maakt. Daarbij zullen we wel telkens oordelen of dit ook voor Oostkamp van toepassing is. We hebben de beslissing genomen om wat meer duidelijkheid te voorzien voor onze klanten, verenigingen en medewerkers. Veiligheid blijft nog lange tijd essentieel. Dit vertaalt zich in sociale afstand, zo weinig mogelijk andere mensen ontmoeten indien niet strikt noodzakelijk,… Met deze beslissing willen ook die boodschap nog eens centraal stellen.

op 11 mei 2020
Nieuwsoverzicht
LCP