Oostkamp lanceert subsidie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal en herbruikbare luiers in de strijd tegen afvalbeperking

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De gemeente Oostkamp heeft in haar beleidsplan 2020-2025 opgenomen om zich in te zetten voor afvalpreventie. Incontinentiemateriaal en wegwerpluiers vormen een groot aandeel in de huisvuilzak. Per kind gaat het voor de volledige luierperiode om ongeveer 1,1 ton restafval. Het kan ook anders. De inwoners die willen overstappen op herbruikbaar incontinentiemateriaal en herbruikbare luiers, wil de gemeente voortaan een financieel steuntje in de rug geven.

Wie kiest voor 'katoen' voor luiers of incontinentiemateriaal voorkomt veel moeilijk te verwerken restafval. Daarom moedigt de gemeente Oostkamp inwoners die investeren in herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal, aan met een aankooppremie. Ook het huren van herbruikbare luiers komt in aanmerking voor een premie, mits voldaan aan de voorwaarden.

Wie dit materiaal nodig heeft, hoef je niet te overtuigen: de huisvuilzak wéégt door al dit afval. Uit cijfers van de OVAM blijkt dat gemiddeld 8,5% van alle restafval afkomstig van huishoudens uit luiers bestaat.

Toch kan het ook anders. Herbruikbare luiers worden steeds gebruiksvriendelijker en vormen een volwaardig en duurzaam alternatief voor de wegwerpluier. Een groeiend aantal ouders maakt gebruik van deze herbruikbare luiers en vermijdt op die manier een pak restafval. Per kind gaat het voor de volledige luierperiode om ongeveer 1,1 ton.

De premie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal

  • kan eenmaal per 5 jaar per inwoner van Oostkamp aangevraagd worden
  • vanaf de leeftijd van 5 jaar
  • mits voorlegging van de originele aankoop- of huurfacturen
  • Deze premie is niet combineerbaar met de 20 gratis kleine restafvalzakken die het bestuur voorziet voor mensen die thuis worden verzorgd en die om medische redenen extra restafvalzakken nodig hebben zoals o.a. voor stomapatiënten, dialysepatiënten, incontinente personen, … Hiervoor is jaarlijks een doktersattest nodig. 

De premie voor herbruikbare luiers

  • kan eenmaal aangevraagd worden per kind jonger dan 3 jaar op 1 januari van dat jaar
  • wonend in Oostkamp
  • mits voorlegging van de originele aankoop- of huurfacturen

De premie bedraagt 50% van de investering, met een maximale toelage van 150 euro. 

Het formulier voor de aanvraag vind je in het e-loket

op 24 april 2020
Nieuwsoverzicht
LCP