Alle openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen tijdelijk opgeschort

icoon bouwvergunning (grote weergave)
Bij besluit van de Vlaamse regering van 24/03/2020 zijn de lopende openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen opgeschort en worden de resterende dagen van het openbaar onderzoek hernomen na 24 april 2020.Ook de termijnen om administratief beroep in te stellen zijn verlengd met 30 dagen.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. 

Ook de termijnen om administratief beroep in te stellen zijn verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

op 31 maart 2020
Nieuwsoverzicht
LCP