Uitkijken naar zwaluwen

zwaluwnesten (grote weergave)
Na jaren van achteruitgang was 2019 een zeer goed jaar voor de huiszwaluw: 53 geslaagde nesten in onze gemeente. Een belangrijk aandeel van die nesten zijn kunstnesten die inwoners als broedgelegenheid aanbieden.

Aan de woning van Hans en Claire in de Graaf Van Egmontstraat vinden jaarlijks heel wat zwaluwen een broedplaats. Al in 1983 hingen ze een eerste dubbelnest op, intussen hangen er 16 kunstnesten.

“Er broeden bijna altijd twee nesten per jaar, soms drie op eenzelfde locatie. Dankzij het ringwerk weten we dat er jonge vogels zijn die later naar hun geboorteplek terugkeren om te broeden. Ongelofelijk hoe ze het nest terugvinden”, zegt Hans.

Volgens Claire is niet elk jaar even goed, maar meestal is het drummen voor de beste nestplaatsen.

 “Ieder jaar als onze zwaluwen vertrokken zijn, ga ik een ladder op om de nesten uit te kuisen. Volgens mij is dat mede de reden van het succes”, zegt Hans.

Ook zwaluwen bij jou thuis?

Heb jij ook een goede locatie voor zwaluwnesten en wil je een nest ophangen? Vul dan tegen 30 juni je aanvraag toelage nestgelegenheden op het e-loket in voor:

  • toelage voor broedende huis-, boeren- of gierzwaluw met een max. van 100 euro per jaar
  • toelage aanvragen vóór de plaatsing van een nieuw kunstnest. De milieudienst komt de locatie bekijken en schat de kans dat zwaluwen hier zullen broeden in. Bij positief advies en na plaatsing bedraagt de toelage voor gierzwaluwen 50 euro. Voor boeren- en huiszwaluwen 10 euro. In totaal maximum 200 euro per jaar per aanvrager of adres.
op 25 maart 2020
Nieuwsoverzicht
LCP