Gemeenten Oostkamp en Beernem schrappen eigen activiteiten en zaalverhuur tot 30 april

icoon_agenda (grote weergave)

De gemeenten Oostkamp en Beernem hebben gezamenlijk beslist de eigen gemeentelijke activiteiten tot 30 april op te schorten. Dit omdat er op vandaag heel veel vragen komen voor activiteiten na 19 en dat het niet praktisch is voor de voorbereiding van al die initiatieven. Ook de gemeentelijke zalen zullen tot 30 april niet gehuurd kunnen worden. Dit gaat dus verder dan de verplichtingen van de federale overheid.

De huidige federale maatregelen golden eerst tot en met 5 april, later werd dit aangepast naar 19 april, het is nog onzeker of deze maatregelen verlengd zullen worden. Er komen dan ook heel wat vragen rond activiteiten die ingepland staan na die periode. De gemeenten Oostkamp en Beernem hebben gezamenlijk beslist de eigen gemeentelijke activiteiten tot 30 april op te schorten. Concreet gaat het voor Oostkamp over vb. de buitenspeeldag, de participatieraden, informatievergaderingen, theatervoorstellingen, … die georganiseerd zijn door de gemeente. Ook de gemeentelijke infrastructuur zal tot 30 april niet gehuurd kunnen worden. Het gaat om zalen zoals Nieuwvliet, Zuidleie, …  We trekken deze lijn door, dus ook sportinfrastructuur en zwembad. Dit tenminste zolang er geen andere richtlijnen komen van hogere instanties, vb. stel dat sportcompetitie toch eerder opnieuw zou opstarten, wat hoogst onwaarschijnlijk is.

Andere initiatieven die in Oostkamp plaats vinden, los van de gemeentelijke zalen/terreinen zijn niet verplicht deze aanpak te volgen. De richtlijnen spreken op vandaag enkel van een verbod tot en met 19 april. De gemeenten garanderen wel dat wie toch beslist om zijn activiteit n.a.v. de corona-crisis ook na 19 april te annuleren, dat er geen annuleringskosten aangerekend zullen worden voor bv. huur materiaal.

Jan de Keyser, burgemeester:We nemen deze maatregel enerzijds omdat het wat meer duidelijkheid biedt. Er komen immers heel wat vragen of onze activiteiten doorgaan en of dat een bepaalde vergadering wel plaats vindt. Anderzijds zullen we ook onder ons eigen personeel te maken krijgen met uitval wegens ziekte en komen de voorbereidingen voor de organisatie van deze activiteiten in het gedrang. We zullen onze medewerkers nodig hebben om de basisdienstverlening te blijven verzekeren tot 19 april.”

op 23 maart 2020
Nieuwsoverzicht
LCP