Gemeente Oostkamp bereidt samen met de huisartsen en lokale ziekenhuizen een tijdelijk medisch triagecentrum voor in De Valkaart

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Icoon_dokter (grote weergave)

Op vraag van de federale overheid en in samenwerking met de huisartsenkring bereidt de gemeente Oostkamp een medisch triagecentrum voor in De Valkaart. Op die manier wordt vermeden dat zieke patiënten samen in de wachtzaal van de huisarts terecht komen en elkaar besmetten. In dat centrum wordt door een arts vastgesteld of een patiënt naar het ziekenhuis moet of niet. Je mag er enkel naartoe nà expliciete doorverwijzing door de eigen huisarts. Het centrum is zonder afspraak NIET toegankelijk!! Het zijn de huisartsen en ziekenhuizen die de effectieve opstart bepalen. Dit zou kunnen opgestart worden in de komende dagen.  

Waarom wordt zo’n medisch triagecentrum opgericht?

Er wordt de komende periode een grote hoeveelheid aan corona-patiënten verwacht. De huisartsen kunnen die veelheid in hun eigen praktijk niet aan en willen geen onderlinge besmetting tussen patiënten. Twee ruime consultatieruimtes die in een beurtrol steeds door 2 huisartsen bemand zijn én met een ruime wachtkamer waar de sociale distancing gegarandeerd kan worden, is hiervoor een oplossing.

Opgelet en dit is heel belangrijk:

 • Deze hulppost werkt enkel op expliciete doorverwijzing van de huisarts. Het is de huisarts die bepaalt wie naar de triagepost gaat.
 • Zonder afspraak kom je er niet in

Wat te doen als je ziek bent:

 • Ben je ziek? Bel naar je huisarts of naar het wachtnummer 1733 (’s avonds of in het weekend)
 • De dokter oordeelt telefonisch of je
  • met een ziektebriefje thuis blijft
  • naar het triagecentrum moet
 • In het triagecentrum word je onderzocht door een arts die beslist of je
  • terug naar huis mag met medisch advies
  • naar het ziekenhuis moet

Jan de Keyser, burgemeester:Een triagepost moet je zien als een soort wachtkamer voor het ziekenhuis. De dokters bekijken of een corona-patiënt al dan niet naar het ziekenhuis moet of toch terug naar huis kan. Dit gebeurt dan ook allemaal in een nauwe coördinatie met de ziekenhuizen in de regio. Met deze triagepost willen we de huisartsen ondersteunen in hun zware taak om alle corona- en andere patiënten te helpen. We zijn hen, al het verzorgend personeel en bij uitbreiding iedereen die professioneel of vrijwillig aan de slag gaat in deze crisistijden dankbaar voor alle inspanningen.”

op 23 maart 2020
Nieuwsoverzicht
LCP