Dienstverlening gemeentelijke loketten enkel op afspraak vanaf dinsdag 17/3: Gemeente Oostkamp neemt nieuwe maatregelen rond corona-virus

beeld afspraak  (grote weergave)
Gemeente Oostkamp neemt nieuwe maatregelen rond het corona-virus.

De evolutie van de besmetting gaat immers steeds verder. Eerder werd al opgeroepen om enkel langs te komen voor hoogstdringende dienstverlening, maar de vaststelling is dat mensen het begrip ‘hoogdringendheid’ te breed interpreteren.

Burgemeester Jan de Keyser: “We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we per direct over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.”

Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit

  • dringend is => afspraak
  • telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
  • kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Oproep:

Niet iedereen is digitaal. Gelieve de boodschap ook door te geven aan mensen in je omgeving die niet online zijn. Ook senioren vallen daar vaak onder en het is belangrijk dat ook zij geen onnodige bezoeken afleggen.

Naast overheidsmaatregelen is en blijft persoonlijke verantwoordelijkheid ook belangrijk:Algemeen voor iedereen blijven de tips:

  • was regelmatig je handen.
  • gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilbak.
  • heb je geen zakdoek: hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
  • blijf thuis als je ziek bent! Bel naar de dokter, ga niet in de wachtzaal zitten
op 16 maart 2020
Nieuwsoverzicht
LCP