Oostkamp ondertekent het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Burgemeestersconventant (grote weergave)
De Gemeenteraad besliste tijdens de gemeenteraadszitting van 20 februari om verder te gaan op het ingeslagen pad en bijkomende inspanningen te leveren om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 verder te laten dalen met ten minste 40%. 

Oostkamp zal hiertoe samen met de intercommunale WVI en de omliggende gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke een actieplan opmaken. Doel is om onze gemeente daardoor beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering die nu al optreden, zoals meer hittedagen en periodes van droogte. 

Burgemeestersconvenant 

Het Burgemeestersconvenant of Covenant of Mayors is een Europees initiatief waarin lokale overheden vrijwillig rond klimaatdoelstellingen werken. De beslissing tot deelname wordt genomen door de Gemeenteraad. 

Tot op heden is het Burgemeestersconvenant 2020 gekend, waarin deelnemers zich engageerden de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2020 te laten dalen met minstens 20%. Europa ontwikkelde een opvolger zijnde het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. In dit traject is de doelstelling aangescherpt op vlak van het verminderen van de CO2-uitstoot naar 40% minder tegen 2030. Daarnaast is ook het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering geïntegreerd, wat in de eerdere convenant niet het geval was. 

Deelnemers aan het convenant maken binnen de 2 jaar na ondertekening een klimaatplan op, op basis van de inventarisatie van CO2-uitstoot op het grondgebied en een analyse van de risico’s en kwetsbaarheden op vlak van klimaatverandering. In West-Vlaanderen gaat het voornamelijk over hitte, droogte, overstroming, erosie en zeespiegelstijging. 

Participatie  

“De gemeente kan deze ambitieuze doelstellingen niet alleen halen”, verduidelijkt burgemeester Jan de Keyser. “De gemeentediensten zelf, inclusief onze eigen gebouwen en wagens, staan immers slechts in voor 1% van de CO2-uitstoot op het grondgebied. We hebben dus de hulp nodig van alle inwoners, bedrijven en verenigingen. Als landelijke woongemeente kunnen we vooral in woningen en bij verplaatsingen nog grote winst boeken.” 

Oostkamp wil van het klimaatplan vooral een actieplan maken, met inbreng van alle doelgroepen die een verschil kunnen maken. De komende 5 jaar zal de gemeente in samenwerking met intercommunale WVI een traject uitwerken om een positieve klimaatdynamiek tot stand te brengen in de gemeente. 

Tussentijds rapport 

Uit recente cijfers blijkt dat de CO2-uitstoot afkomstig van Oostkampse woningen met 12% daalde tussen 2011 en 2017. “Dat is alvast een goede start. Eind 2017 ging onze energiecoach aan de slag. We hopen dat nog veel inwoners gebruik zullen maken van zijn gratis expertise. Elke goed geïsoleerde woning betekent immers pure winst voor de eigenaar én ook voor het klimaat”, zegt burgemeester Jan de Keyser. De openbare verlichting verbruikte in deze periode al 22% minder energie. Enkel op het vlak van mobiliteit is er nog veel werk aan de winkel. Na een lichte daling van de CO2-uitstoot afkomstig van wagens met 3% tussen 2011 en 2015 was er een terugval naar 2% in 2017 waar te nemen. Ook al daalt de CO2-emissie per wagen, we rijden met z’n allen steeds meer kilometers in steeds meer auto’s. Oostkamp kan hierop nog verschil maken.

Wereldwijd netwerk 

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met als doel lokale besturen samen te brengen om zich vrijwillig te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen. Oostkamp was in 2015 al toegetreden tot het Burgemeestersconvenant 2020 en hernieuwt hiermee haar engagement om te werken aan een meer klimaatvriendelijke gemeente. Ook de gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke gaven eerder aan het Burgemeestersconvenant 2030 te zullen  ondertekenen. In totaal zijn wereldwijd meer dan 9000 gemeenten uit 59 landen, goed voor 326 miljoen inwoners, aangesloten bij het Burgemeestersconvenant. 

Wat doet de gemeente? 

De gemeente Oostkamp nam alvast volgende duurzame stappen: de installatie van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen, de vergroening van het wagenpark en de aankoop van extra dienstfietsen, autodelen, de omschakeling van de openbare verlichting naar led verlichting.

Wat kan je zelf doen voor het klimaat? 

Laat de wagen veel meer achterwege en kies bewust om te stappen, fietsen, carpoolen of neem de bus of de trein. Het is goedkoper, gezonder, socialer én het spaart het klimaat. 

Laat je woning goed isoleren en stap over op duurzame energie-technieken. Laat je hierbij gratis begeleiden door een energiecoach via De Woonwinkel. 

op 21 februari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP