Werken stationsomgeving | verdere planning

Everaertstraat februari 2020 (grote weergave)
Infrabel heeft de verdere planning van de werken opgemaakt. U vindt ze hieronder.

Everaertstraat

  • Tot 14 februari: aanbrengen fundering rijweg + aansluiting afwatering
  • Van 17 tot 21 februari: klinkeren rijweg
  • Van 24 tot 28 februari: afwerken wegenis, aanleg voetpad langs asfaltgedeelte Everaertstraat, verharding fietsenstalling Stationsstraat, proeven op riolering
  • Week van 2 maart: wegenis wordt weer opengesteld. Exacte datum wordt later nog gecommuniceerd

Het aanleggen van de toplagen in Bareelstraat, Gevaartsestraat, Fietserstunnel Gevaartsestraat en Everaertstraat wordt gepland voor begin maart, als de weersomstandigheden het op dat moment toelaten.

op 05 februari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP