We zijn met 23.809 Oostkampenaren

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Info (grote weergave)
De bevolking van Oostkamp is in 2019 opnieuw gestegen met 116 inwoners. Sinds 2011 is er steeds een positieve groei van de bevolkingscijfers in Oostkamp. Lees alle details over de bevolkingsaangroei in dit bericht.

De bevolking van Oostkamp is in 2019 opnieuw gestegen met 106 inwoners tot 23.799 inwoners. Deelgemeente Oostkamp kende de grootste groei met 129 inwoners erbij. In Ruddervoorde en Waardamme is er een kleine terugval van aantal inwoners. Ook in 2019 lag het aantal geboorten (234) opnieuw hoger dan het aantal sterfgevallen (179). 

Vergelijking met cijfers van 2019:

  • Ook in 2019 groeide de bevolking van Oostkamp: 106 inwoners kwamen erbij, voornamelijk vrouwen.
  • Behalve Ruddervoorde en Waardamme, kende elke deelgemeente een groei. De groei was het grootst in de deelgemeente Oostkamp: +129 inwoners of +0,92%.
  • Het aantal geboorten (234) was in 2019 opnieuw hoger dan het aantal sterfgevallen (179).
  • Het aantal geboorten is ten opzichte van 2018 hetzelfde gebleven. Het aantal sterfgevallen lag in 2019 wel lager dan in 2018 (-24).
  • 1.281 nieuwe inwoners kwamen in Oostkamp wonen. Daarnaast hebben er 1.230 personen onze gemeente verlaten.

Aantal inwoners op 1/1/2020:

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal inwoners op 1/1/2019 11.801 11.892 23.693
Aantal inwoners op 1/1/2020 11.819 11.980 23.799
Bevolkingsaangroei +18 +88 +106

 

Wijzigingen in de bevolkingsgroei in 2019:

  Aantal op 1/1/2020
Inwijkingen 1.281
Vertrokken 1.230
Geboorten 234
Sterfgevallen 179
Bevolkingsaangroei + 106

 

Aantal inwoners per deelgemeente op 1/1/2020:

  Mannen Vrouwen Totaal Aanwinst/verlies t;o.v. 2019
Hertsberge 1.018 988 2.006 +21 (+1,04%)
Oostkamp 6.817 7.088 13.905 +129 (+0,92%)
Ruddervoorde 2.928 2.879 5.807 -22 (-0,37%)
Waardamme 1.056 1.025 2.081 -22 (1,05%)
Totaal 11.819 11.980 23.799 +106 (0,44%)

 

Evolutie in bevolkingsgroei sinds 2011:

  Totaal Mannen Vrouwen
Aantal inwoners op 1/1/2011 22.532 11.186 11.346
Aantal inwoners op 1/1/2012 22.759 11.303 11.456
Aantal inwoners op 1/1/2013 22.955 11.415 11.540
Aantal inwoners op 1/1/2014 23.012 11.449 11.563
Aantal inwoners op 1/1/2015                     23.113 11.496 11.617
Aantal inwoners op 1/1/2016 23.127 11.533 11.594
Aantal inwoners op 1/1/2017 23.285 11.624 11.661
Aantal inwoners op 1/1/2018 23.577 11.759 11.818
Aantal inwoners op 1/1/2019 23.693 11.801 11.889
Aantal inwoners op 1/1/2020 23.799 11.819 11.980


Burgemeester Jan de Keyser:
“Oostkamp is en blijft een attractieve gemeente in de Brugse regio. Sterke punten zijn de strategische ligging, het sterke verenigingsleven, het ruime aanbod van vrijetijdsmogelijkheden, ruim aanbod van lokale economische actoren, kwaliteitsvolle scholen en zorgcentra maar vooral ook de unieke combinatie van een voorstedelijk en landschappelijk gebied. Op het ene moment waant men zich in een voorstadje en enkele kilometers verder sta je tussen de koeien in een prachtig boerenlandschap.

We zetten verder in op aangroei zodat Oostkamp ook in de toekomst een aantrekkelijke en warme gemeente blijft om te wonen, werken, leven en ondernemen. Zo zijn we In Ruddervoorde bezig met het realiseren van verschillende projecten om in de komende jaren het bevolkingsaantal daar een positieve stimulans te geven. In Waardamme zullen nieuwe inwoners aangetrokken worden door de komst van betaalbare woningen dankzij het woonproject Overhof. Volgens de uitgevoerde omgevingsanalyse die we lieten uitvoeren in het kader van Oostkamp 2030, blijkt dat de bevolking van Oostkamp tussen nu en 2030 zal aangroeien met 5%. Tegen dan zouden er 25.000 Oostkampenaren zijn.”

op 31 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP