Stationsstraat tussen rondpunt en Moerbrugsestraat | voorbereidingen in functie van verhogen verkeersveiligheid

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stationsstraat Bomenrij (grote weergave)
De gemeente maakt werk van de herinrichting van de Stationsstraat, vanaf de rotonde aan Bpost tot en met het kruispunt aan de splitsing van de Moerbrugsestraat en de Stationsstraat. Deze werken zijn nodig om de verkeersveiligheid te verhogen en omdat de huidige staat van de weg renovatie vereist.

Welke werken worden er uitgevoerd?

 • Het wegdek wordt volledig vernieuwd in asfalt.
 • Het fietspad aan de kant van het kasteel wordt vrijliggend aangelegd, wordt afgescheiden van de rijweg door een haag en wordt verbreed tot 1,75 meter. Omdat het fietspad aan de noordzijde al grotendeels vrijliggend is en zich in goede staat bevindt, wordt dit niet heraangelegd.
 • De borduren en greppels zijn in erg slechte staat en worden vernieuwd.
 • Het kruispunt Stationsstraat/Moerbrugsestraat wordt heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen, zeker voor de fietsers. Het kruispunt wordt duidelijker ingericht en er worden middeneilanden aangelegd. Dit creëert een poorteffect, remt de snelheid af en laat fietsers toe om in twee keer over te steken.
 • Er komt nieuwe LED-verlichting en het bovengrondse net wordt ondergronds gebracht.

Wanneer worden de werken uitgevoerd?

 • We streven ernaar de werken maximaal uit te voeren in de zomerperiode om de hinder voor woon-werk- en woon-schoolverkeer zoveel als mogelijk te beperken. Een precieze timing, fasering en omleidingsregeling zullen we communiceren eens de aannemer is aangesteld en de nodige afspraken gemaakt zijn.
 • De nutsmaatschappijen hebben hun voorbereidende nutswerken ingepland vanaf de tweede helft april 2020. Ook deze werken zullen voor hinder zorgen. Verdere communicatie hierover volgt van zodra er duidelijke afspraken gemaakt zijn.

De Gemeenteraad heeft op 23 januari volgende zaken goedgekeurd, in voorbereiding van deze heraanleg:

 • Het definitief ontwerp met aanbestedingsdossier. De aanbestedingsprocedure opgestart om een aannemer aan te stellen, kan nu starten.
 • De offerte van Fluvius voor de vernieuwing van de openbare verlichting.
 • De onderhandse overeenkomst voor de aankoop van een perceel grond aan het kruispunt Stationsstraat/Moerbrugsestraat. Deze grondverwerving is nodig om het nieuwe kruispunt met veilige fietsoversteekplaatsen te kunnen realiseren. We maken van de gelegenheid gebruik om de groeninrichting van dit perceeltje op te waarderen.

Geraamde kostprijs:

 • Werken: 679.482,15 euro
 • Ontwerp : 40.581,18 euro 
op 24 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP